Visa allt om Aktiebolaget Propellertrim Södermalm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 010 6 991 7 578 6 461 5 527
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 255 168 26 93 1 016 956 1 281 977 1 028 140
Resultat efter finansnetto 256 175 67 106 1 008 907 1 242 936 989 97
Årets resultat 331 244 187 76 616 538 716 563 562 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 167 221 165 127 182 106 423 476 180
Omsättningstillgångar 5 596 5 809 5 593 5 566 6 022 5 324 5 000 3 963 3 076 2 428
Tillgångar 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552 2 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 125 3 893 3 750 3 663 4 112 3 496 3 258 2 742 2 179 1 617
Obeskattade reserver 946 1 126 1 275 1 455 1 462 1 301 1 134 874 731 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 646 958 790 615 576 709 715 771 643 460
Skulder och eget kapital 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552 2 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 685 741 743 726 616 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 634 1 655 1 876 1 837 1 076 1 191 1 119 1 161 953 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 522 537 613 589 598 670 601 671 579 396
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 0 0 300 200 0 0
Omsättning 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 020 6 991 7 578 6 461 5 527
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 239 1 141 1 041 995 1 178 1 168 1 165 1 516 1 292 1 382
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 372 420 410 402 450 421 522 448 411
Rörelseresultat, EBITDA 303 243 100 145 1 071 1 014 1 328 1 051 1 122 217
Nettoomsättningförändring -9,54% 9,69% 4,59% -15,54% 0,81% 0,27% -7,75% 17,29% 16,90% -%
Du Pont-modellen 4,50% 2,95% 1,15% 1,85% 17,08% 17,51% 25,26% 22,64% 29,19% 5,87%
Vinstmarginal 4,15% 2,57% 1,07% 1,78% 14,86% 13,75% 18,45% 13,10% 16,05% 2,77%
Bruttovinstmarginal 63,42% 57,54% 60,39% 66,71% 65,71% 69,22% 71,39% 62,50% 69,59% 52,92%
Rörelsekapital/omsättning 79,90% 70,84% 76,93% 82,95% 77,06% 65,83% 61,29% 42,12% 37,66% 35,61%
Soliditet 85,09% 79,84% 81,60% 82,61% 84,40% 80,92% 80,18% 76,86% 76,16% 76,69%
Kassalikviditet 267,96% 204,18% 239,24% 348,62% 448,78% 276,02% 288,11% 119,33% 73,41% 138,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...