Visa allt om Videogames Trading i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 285 292 628 628 986 838 734 520 756 2 755
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 023 41
Rörelseresultat (EBIT) -36 -47 31 -63 -30 80 84 57 778 175
Resultat efter finansnetto -37 -48 30 -63 -31 73 81 55 774 147
Årets resultat -37 -48 30 -63 -31 73 81 55 774 147
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 5 10 14 16 4
Omsättningstillgångar 94 123 174 169 222 264 181 93 32 237
Tillgångar 94 123 174 169 223 269 191 107 48 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -82 -45 3 -27 36 67 -7 -88 -143 -916
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 130 130 130 131 129 128 107 85 588
Kortfristiga skulder 45 37 41 66 56 73 69 88 106 569
Skulder och eget kapital 94 123 174 169 223 269 191 107 48 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 79 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 23 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 285 292 628 628 986 838 734 520 1 779 2 796
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 628 986 838 734 520 756 1 378
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 10 - - 8 1 127 181
Rörelseresultat, EBITDA -36 -47 31 -62 -26 84 88 63 784 178
Nettoomsättningförändring -2,40% -53,50% 0,00% -36,31% 17,66% 14,17% 41,15% -31,22% -72,56% -%
Du Pont-modellen -38,30% -38,21% 17,82% -37,28% -13,45% 29,74% 43,98% 53,27% 1 620,83% 72,61%
Vinstmarginal -12,63% -16,10% 4,94% -10,03% -3,04% 9,55% 11,44% 10,96% 102,91% 6,35%
Bruttovinstmarginal 52,28% 50,34% 54,30% 53,34% 56,39% 55,25% 54,63% 50,38% 30,69% 48,02%
Rörelsekapital/omsättning 17,19% 29,45% 21,18% 16,40% 16,84% 22,79% 15,26% 0,96% -9,79% -12,05%
Soliditet -87,23% -36,59% 1,72% -15,98% 16,14% 24,91% -3,66% -82,24% -297,92% -380,08%
Kassalikviditet 102,22% 151,35% 214,63% 110,61% 201,79% 202,74% 123,19% 57,95% 28,30% 26,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...