Visa allt om Videogames Trading i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Videogames Trading i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 420 285 292 628 628 986 838 734 520 756
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1 023
Rörelseresultat (EBIT) 12 -36 -47 31 -63 -30 80 84 57 778
Resultat efter finansnetto 12 -37 -48 30 -63 -31 73 81 55 774
Årets resultat 12 -37 -48 30 -63 -31 73 81 55 774
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 5 10 14 16
Omsättningstillgångar 114 94 123 174 169 222 264 181 93 32
Tillgångar 113 94 123 174 169 223 269 191 107 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -69 -82 -45 3 -27 36 67 -7 -88 -143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 130 130 130 130 131 129 128 107 85
Kortfristiga skulder 53 45 37 41 66 56 73 69 88 106
Skulder och eget kapital 113 94 123 174 169 223 269 191 107 48
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 420 285 292 628 628 986 838 734 520 1 779
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 628 986 838 734 520 756
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 10 - - 8 1 127
Rörelseresultat, EBITDA 12 -36 -47 31 -62 -26 84 88 63 784
Nettoomsättningförändring 47,37% -2,40% -53,50% 0,00% -36,31% 17,66% 14,17% 41,15% -31,22% -%
Du Pont-modellen 10,62% -38,30% -38,21% 17,82% -37,28% -13,45% 29,74% 43,98% 53,27% 1 620,83%
Vinstmarginal 2,86% -12,63% -16,10% 4,94% -10,03% -3,04% 9,55% 11,44% 10,96% 102,91%
Bruttovinstmarginal 54,29% 52,28% 50,34% 54,30% 53,34% 56,39% 55,25% 54,63% 50,38% 30,69%
Rörelsekapital/omsättning 14,52% 17,19% 29,45% 21,18% 16,40% 16,84% 22,79% 15,26% 0,96% -9,79%
Soliditet -61,06% -87,23% -36,59% 1,72% -15,98% 16,14% 24,91% -3,66% -82,24% -297,92%
Kassalikviditet 100,00% 102,22% 151,35% 214,63% 110,61% 201,79% 202,74% 123,19% 57,95% 28,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...