Visa allt om Strandbergs Elektriska i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 855 9 443 9 969 9 517 8 255 8 362 15 405 11 689 13 529 12 857
Övrig omsättning - 342 - 26 - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 141 1 139 -466 405 53 1 632 1 931 1 567 1 874 1 462
Resultat efter finansnetto 1 293 1 195 -378 267 310 1 665 2 007 2 117 6 957 1 533
Årets resultat 1 247 975 11 0 1 121 1 221 1 339 1 307 6 204 1 007
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 743 154 263 298 369 493 612 673 917
Omsättningstillgångar 17 148 16 993 17 970 17 411 18 988 19 269 20 566 21 535 18 142 11 826
Tillgångar 17 791 17 735 18 124 17 675 19 286 19 638 21 059 22 146 18 815 12 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 563 13 352 13 067 13 705 14 705 14 584 14 050 13 014 11 800 5 834
Obeskattade reserver 1 789 2 125 2 195 2 605 2 467 3 714 3 764 3 614 3 362 3 033
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 439 2 258 2 862 1 364 2 113 1 339 3 244 5 518 3 655 3 875
Skulder och eget kapital 17 791 17 735 18 124 17 675 19 286 19 638 21 059 22 146 18 815 12 742
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 83 1 316 1 245 1 152 1 090 1 000 1 068 1 032
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 785 2 793 2 647 1 260 1 133 1 334 1 410 1 060 939 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 003 878 830 813 816 798 823 766 838 732
Utdelning till aktieägare 0 0 0 650 0 0 0 0 90 240
Omsättning 11 855 9 785 9 969 9 543 8 255 8 362 15 405 11 691 13 529 12 857
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 482 1 180 1 246 1 190 1 032 1 045 1 926 1 670 1 933 1 837
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 432 436 422 397 424 404 389 378 353
Rörelseresultat, EBITDA 1 240 1 238 -356 511 170 1 755 2 050 1 722 2 043 1 607
Nettoomsättningförändring 25,54% -5,28% 4,75% 15,29% -1,28% -45,72% 31,79% -13,60% 5,23% -%
Du Pont-modellen 7,34% 6,81% -1,85% 3,37% 1,66% 8,68% 9,58% 9,57% 36,98% 12,08%
Vinstmarginal 11,01% 12,78% -3,36% 6,26% 3,88% 20,39% 13,09% 18,13% 51,42% 11,97%
Bruttovinstmarginal 55,49% 47,70% 60,12% 42,83% 61,02% 64,67% 27,75% 60,87% 68,65% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning 124,07% 156,04% 151,55% 168,61% 204,42% 214,42% 112,44% 137,03% 107,08% 61,84%
Soliditet 84,08% 84,63% 81,54% 88,40% 85,67% 88,20% 79,89% 70,51% 75,58% 62,92%
Kassalikviditet 703,08% 752,57% 627,88% 1 276,47% 898,63% 1 439,06% 633,97% 390,27% 496,36% 305,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...