Visa allt om Locellus i Växjö AB
Visa allt om Locellus i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 529 1 350 1 366 1 282 1 287 1 245 828 910 725 200
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 656 -3 378 -2 792 -2 957 -2 944 -2 924 -2 784 -1 892 -372 -738
Resultat efter finansnetto -16 752 -13 612 1 893 -10 867 -14 206 -19 344 -16 574 1 624 26 001 29 914
Årets resultat 18 160 4 524 5 151 -7 648 -10 854 -16 729 -16 574 1 624 26 001 29 914
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 257 225 262 366 185 146 185 207 185 179 185 182 115 263 115 193 114 978 43 371
Omsättningstillgångar 57 479 52 391 34 357 3 705 1 245 5 635 70 951 76 245 121 562 5 326
Tillgångar 314 704 314 757 219 503 188 912 186 424 190 817 186 214 191 438 236 541 48 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 800 90 640 86 116 69 414 68 041 69 502 78 905 95 479 108 376 30 024
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 500 118 500 118 500 113 500 113 500 34 500 34 500 34 500 0 0
Kortfristiga skulder 87 404 105 617 14 887 5 998 4 883 86 815 72 809 61 459 128 165 18 674
Skulder och eget kapital 314 704 314 757 219 503 188 912 186 424 190 817 186 214 191 438 236 541 48 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 795 2 501 2 244 2 061 2 222 2 176 1 602 562 87 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 929 859 785 715 808 769 589 185 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 12 895 0
Omsättning 1 529 1 350 1 366 1 282 1 287 1 245 828 910 725 200
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 7 7 7 7 6 4 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 191 169 195 183 184 178 138 228 725 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 420 440 405 441 437 376 187 - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 650 -3 373 -2 781 -2 940 -2 922 -2 902 -2 759 -1 891 -372 -738
Nettoomsättningförändring 13,26% -1,17% 6,55% -0,39% 3,37% 50,36% -9,01% 25,52% 262,50% -%
Du Pont-modellen -0,81% -0,45% 6,60% -0,38% -0,43% -1,03% -0,68% 1,96% 11,63% 61,65%
Vinstmarginal -165,79% -105,93% 1 059,96% -55,93% -62,78% -157,91% -152,17% 411,76% 3 796,00% 15 012,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 957,16% -3 942,67% 1 425,33% -178,86% -282,67% -6 520,48% -224,40% 1 624,84% -910,76% -6 674,00%
Soliditet 34,57% 28,80% 39,23% 36,74% 36,50% 36,42% 42,37% 49,87% 45,82% 61,65%
Kassalikviditet 65,76% 49,60% 230,79% 61,77% 25,50% 6,49% 97,45% 124,06% 94,85% 28,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...