Visa allt om Edet Rör Aktiebolag
Visa allt om Edet Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 953 6 172 5 747 6 179 7 345 7 537 6 960 6 397 5 894 8 448
Övrig omsättning 14 - - 3 1 4 - 1 7 9
Rörelseresultat (EBIT) 425 86 -9 791 64 261 -9 11 -38 401
Resultat efter finansnetto 430 85 -9 788 40 257 -22 -3 -53 397
Årets resultat 338 72 -2 472 26 183 0 0 0 211
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 104 169 217 117 115 39 48 58 64
Omsättningstillgångar 3 253 2 377 2 267 2 387 2 013 2 591 2 161 2 404 2 102 2 219
Tillgångar 3 311 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 924 852 1 114 642 616 433 432 432 504
Obeskattade reserver 225 230 239 246 99 96 88 112 118 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 146 150 150 150 150
Kortfristiga skulder 1 825 1 328 1 346 1 244 1 389 1 848 1 529 1 758 1 460 1 455
Skulder och eget kapital 3 311 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 093 1 070 999 997 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 466 2 115 2 077 1 566 2 059 843 781 646 506 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 694 490 483 291 549 584 604 604 582 590
Utdelning till aktieägare 900 0 0 260 0 0 0 0 0 73
Omsättning 7 967 6 172 5 747 6 182 7 346 7 541 6 960 6 398 5 901 8 457
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 136 882 821 1 030 1 049 1 256 1 160 1 066 982 1 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 374 368 313 376 425 411 376 349 -
Rörelseresultat, EBITDA 471 150 55 841 98 293 11 30 -22 416
Nettoomsättningförändring 28,86% 7,40% -6,99% -15,87% -2,55% 8,29% 8,80% 8,53% -30,23% -%
Du Pont-modellen 12,99% 3,47% -0,33% 30,38% 3,15% 9,68% -0,09% 0,82% -1,62% 17,74%
Vinstmarginal 5,41% 1,39% -0,14% 12,80% 0,91% 3,48% -0,03% 0,31% -0,59% 4,79%
Bruttovinstmarginal 53,83% 100,00% 56,20% 52,48% 44,26% 46,01% 45,16% 47,18% 46,45% 39,45%
Rörelsekapital/omsättning 17,96% 17,00% 16,03% 18,50% 8,50% 9,86% 9,08% 10,10% 10,89% 9,04%
Soliditet 43,39% 44,47% 42,63% 49,74% 33,57% 25,38% 22,63% 20,91% 23,93% 27,56%
Kassalikviditet 133,15% 107,98% 93,16% 101,45% 48,52% 71,86% 51,67% 58,36% 46,78% 57,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...