Visa allt om Edet Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 172 5 747 6 179 7 345 7 537 6 960 6 397 5 894 8 448 7 634
Övrig omsättning - - 3 1 4 - 1 7 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 86 -9 791 64 261 -9 11 -38 401 32
Resultat efter finansnetto 85 -9 788 40 257 -22 -3 -53 397 23
Årets resultat 72 -2 472 26 183 0 0 0 211 19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 169 217 117 115 39 48 58 64 62
Omsättningstillgångar 2 377 2 267 2 387 2 013 2 591 2 161 2 404 2 102 2 219 2 237
Tillgångar 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283 2 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 924 852 1 114 642 616 433 432 432 504 293
Obeskattade reserver 230 239 246 99 96 88 112 118 174 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 146 150 150 150 150 150
Kortfristiga skulder 1 328 1 346 1 244 1 389 1 848 1 529 1 758 1 460 1 455 1 784
Skulder och eget kapital 2 481 2 436 2 604 2 130 2 706 2 200 2 452 2 160 2 283 2 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 093 1 070 999 997 1 124 951
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 115 2 077 1 566 2 059 843 781 646 506 434 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 490 483 291 549 584 604 604 582 590 637
Utdelning till aktieägare 0 0 260 0 0 0 0 0 73 0
Omsättning 6 172 5 747 6 182 7 346 7 541 6 960 6 398 5 901 8 457 7 634
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 882 821 1 030 1 049 1 256 1 160 1 066 982 1 408 1 272
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 368 313 376 425 411 376 349 - 395
Rörelseresultat, EBITDA 150 55 841 98 293 11 30 -22 416 64
Nettoomsättningförändring 7,40% -6,99% -15,87% -2,55% 8,29% 8,80% 8,53% -30,23% 10,66% -%
Du Pont-modellen 3,47% -0,33% 30,38% 3,15% 9,68% -0,09% 0,82% -1,62% 17,74% 1,70%
Vinstmarginal 1,39% -0,14% 12,80% 0,91% 3,48% -0,03% 0,31% -0,59% 4,79% 0,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 56,20% 52,48% 44,26% 46,01% 45,16% 47,18% 46,45% 39,45% 41,67%
Rörelsekapital/omsättning 17,00% 16,03% 18,50% 8,50% 9,86% 9,08% 10,10% 10,89% 9,04% 5,93%
Soliditet 44,47% 42,63% 49,74% 33,57% 25,38% 22,63% 20,91% 23,93% 27,56% 14,99%
Kassalikviditet 107,98% 93,16% 101,45% 48,52% 71,86% 51,67% 58,36% 46,78% 57,39% 51,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...