Visa allt om Aller & Jansson Plåt AB
Visa allt om Aller & Jansson Plåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 35 698 938 831 1 173 1 340 1 127
Övrig omsättning - - - - 5 - - - 2 54
Rörelseresultat (EBIT) -21 -4 -2 -16 -73 -19 -54 25 62 68
Resultat efter finansnetto -21 -4 -2 -18 -75 -21 -56 25 61 64
Årets resultat -21 -4 -2 -18 -75 -21 -56 17 40 83
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 11 19 26
Omsättningstillgångar 0 19 30 43 92 219 228 312 336 408
Tillgångar 0 19 30 43 92 219 232 324 355 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 17 21 23 41 115 136 243 226 304
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 3 10 20 51 104 96 81 130 129
Skulder och eget kapital 0 19 30 43 92 219 232 324 355 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 235 223 254 255 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 134 130 142 137 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 120
Omsättning 0 0 0 35 703 938 831 1 173 1 342 1 181
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 938 831 1 173 1 340 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 389 383 443 434 413
Rörelseresultat, EBITDA -21 -4 -2 -16 -73 -15 -47 32 69 75
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -94,99% -25,59% 12,88% -29,16% -12,46% 18,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -37,21% -79,35% -8,68% -23,28% 8,02% 17,46% 15,67%
Vinstmarginal -% -% -% -45,71% -10,46% -2,03% -6,50% 2,22% 4,63% 6,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 54,29% 62,89% 58,85% 64,98% 61,55% 55,30% 60,34%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 65,71% 5,87% 12,26% 15,88% 19,69% 15,37% 24,76%
Soliditet -% 89,47% 70,00% 53,49% 44,57% 52,51% 58,62% 75,00% 63,66% 70,05%
Kassalikviditet 0,00% 633,33% 300,00% 215,00% 180,39% 210,58% 237,50% 385,19% 258,46% 316,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...