Visa allt om STEAB Stainless Engineering Aktiebolag
Visa allt om STEAB Stainless Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 765 3 858 3 406 4 361 3 735 4 103 2 192 2 577 2 104 1 234
Övrig omsättning - 14 - 52 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 600 -18 -193 263 227 181 -60 461 266 103
Resultat efter finansnetto 596 -9 -184 266 278 293 -51 466 267 103
Årets resultat 345 -6 -8 143 150 163 15 255 199 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 120 172 3 5 7 10 14 20 3
Omsättningstillgångar 2 078 2 016 1 364 1 947 1 481 1 090 1 488 1 244 646 388
Tillgångar 2 162 2 137 1 536 1 950 1 486 1 097 1 497 1 257 666 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 451 106 112 284 550 527 484 561 394 196
Obeskattade reserver 252 102 104 280 212 140 70 145 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Kortfristiga skulder 1 459 1 928 1 319 1 386 724 430 943 552 237 166
Skulder och eget kapital 2 162 2 137 1 536 1 950 1 486 1 097 1 497 1 257 666 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 40 107 42 39 22 16 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 143 100 100 100 125 111 15 - 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 43 43 50 52 48 6 8 14 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 164 409 0 120 92 89 0
Omsättning 5 765 3 872 3 406 4 413 3 735 4 103 2 192 2 577 2 104 1 234
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 883 - 3 406 4 361 3 735 4 103 2 192 2 577 2 104 617
Personalkostnader per anställd (tkr) 40 - 253 194 191 232 173 56 45 74
Rörelseresultat, EBITDA 636 34 -116 264 229 184 -56 467 274 104
Nettoomsättningförändring 49,43% 13,27% -21,90% 16,76% -8,97% 87,18% -14,94% 22,48% 70,50% -%
Du Pont-modellen 27,84% 0,00% -10,87% 14,56% 19,99% 26,62% -3,41% 37,15% 40,09% 26,34%
Vinstmarginal 10,44% 0,00% -4,90% 6,51% 7,95% 7,12% -2,33% 18,12% 12,69% 8,35%
Bruttovinstmarginal 19,03% 33,18% 28,30% 31,09% 30,20% 14,06% 15,56% 27,63% 25,62% 43,76%
Rörelsekapital/omsättning 10,74% 2,28% 1,32% 12,86% 20,27% 16,09% 24,86% 26,85% 19,44% 17,99%
Soliditet 29,95% 8,68% 12,57% 25,15% 47,53% 57,45% 35,78% 52,94% 62,94% 50,13%
Kassalikviditet 131,19% 100,52% 98,56% 135,28% 201,80% 204,42% 152,39% 208,33% 210,97% 213,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...