Visa allt om J-son Bil o Maskin i Örebro aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -9 -4 -4 -3 4 -1 -3 0 -2
Resultat efter finansnetto 492 -8 -4 -4 -2 4 -1 -1 1 -1
Årets resultat 492 -8 -4 -4 -2 4 -1 -1 1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 586 93 102 106 110 115 116 118 119 118
Tillgångar 588 93 102 106 110 115 116 118 119 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 91 99 103 107 109 106 107 108 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 0 3 3 3 6 12 12 12 12
Skulder och eget kapital 588 93 102 106 110 115 116 118 119 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -9 -4 -4 -3 4 -1 -3 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,98% 97,85% 97,06% 97,17% 97,27% 94,78% 91,38% 90,68% 90,76% 90,68%
Kassalikviditet 9 766,67% -% 3 400,00% 3 533,33% 3 666,67% 1 916,67% 966,67% 983,33% 991,67% 983,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...