Visa allt om Mobile books Aktiebolag
Visa allt om Mobile books Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 390 538 315 423 496 465 423 330 397 601
Övrig omsättning - - - - 33 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 82 -81 15 129 80 25 20 34 139
Resultat efter finansnetto -2 78 -81 15 130 79 23 27 39 140
Årets resultat 2 69 2 31 66 53 13 29 1 88
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 30 45 60 9 16 23 30 2
Omsättningstillgångar 328 313 310 307 334 331 265 237 268 328
Tillgångar 328 328 340 352 394 340 281 261 298 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 302 233 231 240 234 181 168 139 218
Obeskattade reserver 0 5 16 100 127 87 81 77 90 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 21 91 22 27 19 20 17 69 27
Skulder och eget kapital 328 328 340 352 394 340 281 261 298 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 120 - - - - 0 120 70 105 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 45 -
Löner till övriga anställda 0 120 132 132 120 120 0 0 0 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 12 13 13 12 12 12 7 17 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 0 0 0 0 80
Omsättning 390 538 315 423 529 465 423 330 397 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 390 538 315 423 496 465 423 330 397 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 178 183 183 150 145 147 92 137 96
Rörelseresultat, EBITDA 17 97 -66 30 144 87 32 27 41 142
Nettoomsättningförändring -27,51% 70,79% -25,53% -14,72% 6,67% 9,93% 28,18% -16,88% -33,94% -%
Du Pont-modellen 0,61% 25,00% -23,53% 5,11% 33,76% 24,12% 9,25% 9,96% 13,09% 42,30%
Vinstmarginal 0,51% 15,24% -25,40% 4,26% 26,81% 17,63% 6,15% 7,88% 9,82% 23,29%
Bruttovinstmarginal 86,15% 76,02% 72,38% 85,82% 89,31% 81,72% 81,56% 73,03% 78,84% 64,56%
Rörelsekapital/omsättning 77,95% 54,28% 69,52% 67,38% 61,90% 67,10% 57,92% 66,67% 50,13% 50,08%
Soliditet 92,68% 93,26% 72,20% 86,56% 84,67% 87,68% 85,66% 85,61% 68,39% 84,57%
Kassalikviditet 900,00% 1 000,00% 180,22% 840,91% 751,85% 1 163,16% 1 100,00% 1 105,88% 318,84% 918,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...