Visa allt om Clern Invest Aktiebolag
Visa allt om Clern Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 29 752 65 843 53 928 9 247
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -4 -2 -1 -4 -33 -161 -121 -401
Resultat efter finansnetto 0 0 -4 -2 -1 -4 -34 -138 -117 -390
Årets resultat 0 1 -4 -2 -1 -4 -34 -138 -117 -390
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Omsättningstillgångar 0 4 4 4 4 4 12 18 243 1 283
Tillgångar 0 4 4 4 4 4 12 18 247 1 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -964 -963 -964 -960 -958 -957 -953 -919 -781 -663
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 964 968 968 964 962 961 966 937 1 028 1 952
Skulder och eget kapital 0 4 4 4 4 4 12 18 247 1 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 29 752 65 843 53 928 9 247
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 29 752 65 843 53 928 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -4 -2 -1 -4 -33 -161 -119 -399
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -96,14% -98,86% 22,09% 483,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -100,00% -275,00% -711,11% -42,11% -30,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -13,79% -4,39% -0,19% -0,19% -4,19%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 0,00% -3,19% -0,21% -0,19% -3,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -3 300,00% -126,86% -1,40% -1,46% -7,23%
Soliditet -% -24 075,00% -24 100,00% -24 000,00% -23 950,00% -23 925,00% -7 941,67% -5 105,56% -316,19% -51,48%
Kassalikviditet 0,00% 0,41% 0,41% 0,41% 0,42% 0,42% 1,24% 1,92% 23,64% 65,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...