Visa allt om Helsingborgs Villakonsult AB
Visa allt om Helsingborgs Villakonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 30 256 327 323 387 4 046 2 295 838 2 623
Övrig omsättning 1 528 3 350 400 1 19 - - - 1 037 866
Rörelseresultat (EBIT) 834 1 976 -898 -46 -379 -493 -1 474 -1 113 112 875
Resultat efter finansnetto 815 1 831 -1 133 -352 -688 -719 -370 -1 549 19 789 621
Årets resultat 815 1 831 -1 133 -352 -660 -719 -370 -1 549 19 789 499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 1 212 3 835 7 913 7 921 7 918 5 457 3 293 3 315 4 379
Omsättningstillgångar 17 656 17 337 16 845 16 700 16 700 17 175 17 035 23 554 25 440 1 912
Tillgångar 17 733 18 548 20 680 24 613 24 621 25 093 22 492 26 847 28 755 6 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 624 16 439 14 608 15 719 16 214 16 874 18 900 18 475 20 114 790
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 671 5 430 8 432 7 983 7 956 3 233 6 634 8 354 5 059
Kortfristiga skulder 1 110 439 642 462 425 236 333 1 739 287 443
Skulder och eget kapital 17 733 18 548 20 680 24 613 24 621 25 093 22 492 26 847 28 755 6 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 216 355 400 446 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 200 119 144 56 109 112 67 48 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 20 12 15 18 102 187 211 179 160
Utdelning till aktieägare 0 630 0 150 143 0 0 120 90 465
Omsättning 1 528 3 380 656 328 342 387 4 046 2 295 1 875 3 489
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 30 256 327 323 194 2 023 1 148 419 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 232 137 195 104 228 339 355 358 350
Rörelseresultat, EBITDA 835 1 994 -838 -38 -362 -467 -1 451 -1 076 157 915
Nettoomsättningförändring -100,00% -88,28% -21,71% 1,24% -16,54% -90,43% 76,30% 173,87% -68,05% -%
Du Pont-modellen -% 10,65% -4,33% -0,18% -1,52% -1,94% 0,12% -4,13% 70,25% 13,91%
Vinstmarginal -% 6 586,67% -350,00% -13,76% -115,79% -125,58% 0,64% -48,28% 2 410,62% 33,36%
Bruttovinstmarginal -% -3 086,67% -43,36% 91,13% 92,88% 99,48% -1,38% 9,24% 90,93% 87,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 56 326,67% 6 329,30% 4 965,75% 5 038,70% 4 377,00% 412,80% 950,54% 3 001,55% 56,00%
Soliditet 93,75% 88,63% 70,64% 63,86% 65,85% 67,33% 84,12% 68,82% 69,95% 12,56%
Kassalikviditet 1 590,63% 3 949,20% 2 623,83% 3 614,72% 3 929,41% 7 277,54% 5 115,62% 1 131,11% 6 847,39% 179,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...