Visa allt om Perssons Åkeri i Idre Aktiebolag
Visa allt om Perssons Åkeri i Idre Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 736 3 518 4 041 3 943 3 597 3 368 2 684 3 569 3 458 3 092
Övrig omsättning 275 - - 12 200 - 55 1 228 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 393 96 179 285 465 -9 -163 1 749 536 156
Resultat efter finansnetto 370 41 79 211 357 -103 -230 1 668 442 58
Årets resultat 184 332 288 114 128 176 57 139 81 167
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 076 4 474 3 710 4 123 4 862 4 377 5 309 6 078 2 925 3 339
Omsättningstillgångar 1 251 1 383 2 553 2 437 1 847 1 900 1 460 1 308 1 449 1 123
Tillgångar 6 327 5 857 6 262 6 560 6 709 6 277 6 769 7 386 4 373 4 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 229 2 045 1 713 1 425 1 311 1 183 1 633 1 576 1 436 1 355
Obeskattade reserver 1 731 1 620 1 985 2 278 2 225 2 046 2 385 2 700 1 228 903
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 405 1 313 1 631 2 011 2 341 2 153 2 025 2 295 881 1 233
Kortfristiga skulder 962 881 934 845 831 896 726 816 829 971
Skulder och eget kapital 6 327 5 857 6 262 6 560 6 709 6 277 6 769 7 386 4 373 4 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 637 702 622 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 140 60 60
Löner till övriga anställda 821 745 725 757 629 648 0 21 17 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 134 275 291 270 319 206 237 198 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0
Omsättning 4 011 3 518 4 041 3 955 3 797 3 368 2 739 4 797 3 492 3 092
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 868 1 759 2 021 1 972 1 799 1 684 1 342 1 785 1 729 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 483 532 578 494 516 444 487 448 445
Rörelseresultat, EBITDA 1 331 888 964 1 073 1 280 951 771 2 483 1 167 961
Nettoomsättningförändring 6,20% -12,94% 2,49% 9,62% 6,80% 25,48% -24,80% 3,21% 11,84% -%
Du Pont-modellen 6,86% 1,95% 3,15% 4,66% 7,27% 0,10% -2,20% 23,98% 12,60% 3,79%
Vinstmarginal 11,62% 3,24% 4,88% 7,76% 13,57% 0,18% -5,55% 49,62% 15,93% 5,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 14,27% 40,06% 40,38% 28,25% 29,81% 27,35% 13,79% 17,93% 4,92%
Soliditet 56,57% 56,49% 52,08% 47,32% 43,98% 42,87% 50,09% 47,66% 53,06% 44,94%
Kassalikviditet 129,00% 153,58% 272,16% 287,10% 220,94% 210,83% 198,35% 160,29% 174,79% 115,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...