Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag
Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 2 655 2 380 2 268 2 466 2 407 2 491 1 827 2 191 2 649 2 376
Övrig omsättning 1 728 1 814 1 736 1 732 1 686 1 556 1 570 1 599 1 514 1 252
Rörelseresultat (EBIT) 413 363 354 545 99 287 226 405 488 -
Resultat efter finansnetto 612 561 515 660 678 230 164 343 413 -
Årets resultat 344 314 284 351 605 160 253 440 347 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 181 6 133 5 883 5 763 5 514 4 604 4 421 4 204 2 494 2 576
Omsättningstillgångar 892 683 1 086 931 732 1 186 922 792 2 557 3 195
Tillgångar 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051 5 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 942 3 748 3 584 3 449 3 248 2 794 2 874 2 771 2 631 2 284
Obeskattade reserver 621 460 311 172 0 0 0 266 547 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 541 713 1 123 1 279 1 500 1 463 1 330 1 426 1 552 2 610
Kortfristiga skulder 1 969 1 895 1 951 1 793 1 498 1 534 1 139 534 321 237
Skulder och eget kapital 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051 5 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 290 0 452 432 447 432 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 458 1 436 1 463 1 064 1 570 1 035 743 677 772 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 647 651 562 525 554 601 476 491 514 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 150 240 150 300 0
Omsättning 4 383 4 194 4 004 4 198 4 093 4 047 3 397 3 790 4 163 3 628
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 332 298 284 308 301 311 305 365 378 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 262 255 238 272 262 275 269 247 272
Rörelseresultat, EBITDA 622 536 495 704 274 466 336 693 748 -
Nettoomsättningförändring 11,55% 4,94% -8,03% 2,45% -3,37% 36,34% -16,61% -17,29% 11,49% -%
Du Pont-modellen 9,11% 9,33% 8,13% 10,85% 11,40% 4,97% 4,25% 8,69% 10,00% -%
Vinstmarginal 24,26% 26,72% 25,00% 29,44% 29,58% 11,56% 12,42% 19,81% 19,06% -%
Bruttovinstmarginal 69,83% 65,59% 64,29% 62,65% 56,71% 62,59% 54,90% 65,45% 65,65% -%
Rörelsekapital/omsättning -40,56% -50,92% -38,14% -34,96% -31,82% -13,97% -11,88% 11,78% 84,41% 124,49%
Soliditet 62,58% 60,25% 54,90% 53,42% 52,00% 48,25% 53,79% 59,30% 59,89% 47,57%
Kassalikviditet 39,66% 30,24% 50,49% 46,68% 42,59% 70,66% 71,99% 129,21% 766,98% 1 308,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...