Visa allt om Slutplattan EZPIR 98894 AB
Visa allt om Slutplattan EZPIR 98894 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 86 - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) -28 -24 -13 -18 -24 -8 -78 -69 -144 -466
Resultat efter finansnetto -28 -24 -13 -18 -24 -8 -19 -29 -145 -465
Årets resultat -28 -24 -13 -18 -24 -8 -19 -29 166 -343
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 5 5 5 5 15 151 151 193
Omsättningstillgångar 237 252 285 299 324 610 617 489 567 767
Tillgångar 237 257 290 304 329 615 632 640 718 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 42 67 79 97 121 179 599 627 511
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 223 214 224 224 232 494 453 41 90 138
Skulder och eget kapital 237 257 290 304 329 615 632 640 718 960
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 400 0 50
Omsättning 0 0 0 0 0 96 0 0 0 9
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 -24 -13 -18 -24 -6 -65 -55 -102 -414
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -1,30% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -80,00% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 160,00% -% -% -% -%
Soliditet 5,91% 16,34% 23,10% 25,99% 29,48% 19,67% 28,32% 93,59% 87,33% 76,55%
Kassalikviditet 106,28% 117,76% 127,23% 133,48% 139,66% 123,48% 136,20% 1 192,68% 630,00% 555,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...