Visa allt om Myra Beckman Aktiebolag
Visa allt om Myra Beckman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 083 1 875 1 610 2 640 2 589 2 615 1 993 2 779 612 531
Övrig omsättning - - - - 755 48 78 55 45 56
Rörelseresultat (EBIT) 73 107 -131 1 431 936 93 107 -306 161 65
Resultat efter finansnetto 181 231 -12 1 538 1 201 101 116 -288 155 80
Årets resultat 105 131 184 848 744 101 116 -288 155 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 941 953 965 1 584 1 588
Omsättningstillgångar 4 077 3 928 3 662 4 596 3 202 2 201 2 048 2 294 2 315 2 071
Tillgångar 4 077 3 928 3 662 4 596 3 202 3 142 3 001 3 259 3 899 3 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 184 3 230 3 258 3 244 2 576 1 982 2 031 2 066 2 503 2 423
Obeskattade reserver 490 445 385 635 250 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 399 598 599
Kortfristiga skulder 402 254 19 717 376 1 159 970 794 798 636
Skulder och eget kapital 4 077 3 928 3 662 4 596 3 202 3 142 3 001 3 259 3 899 3 658
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 50 150 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 5 15 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 155 150 160 170 180 150 150 150 150 75
Omsättning 1 083 1 875 1 610 2 640 3 344 2 663 2 071 2 834 657 587
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 1 875 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 65 167 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 73 107 -131 1 431 936 105 119 -294 178 76
Nettoomsättningförändring -42,24% 16,46% -39,02% 1,97% -0,99% 31,21% -28,28% 354,08% 15,25% -%
Du Pont-modellen 4,46% 5,96% -0,30% 33,49% 37,51% 4,26% 4,90% -6,20% 5,57% 2,87%
Vinstmarginal 16,81% 12,48% -0,68% 58,30% 46,39% 5,12% 7,38% -7,27% 35,46% 19,77%
Bruttovinstmarginal 20,96% 19,31% -2,98% 59,47% 9,08% 4,78% 4,16% -5,07% 41,50% 11,68%
Rörelsekapital/omsättning 339,34% 195,95% 226,27% 146,93% 109,15% 39,85% 54,09% 53,98% 247,88% 270,24%
Soliditet 87,47% 91,07% 97,17% 80,77% 86,20% 63,08% 67,68% 63,39% 64,20% 66,24%
Kassalikviditet 333,58% 470,47% 5 142,11% 429,85% 548,94% 14,32% 37,84% 189,17% 30,08% 105,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...