Visa allt om M & I Film Aktiebolag
Visa allt om M & I Film Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 898 924 589 311 221 1 391 931 119 0 717
Övrig omsättning - - - - 46 - - - - 43
Rörelseresultat (EBIT) -39 325 164 56 -319 623 -41 -40 -111 474
Resultat efter finansnetto -39 323 163 54 -319 623 -40 -39 -116 465
Årets resultat -51 175 142 75 -319 432 -40 -39 -4 238
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 27 41 45 36 13 13 17 20
Omsättningstillgångar 805 756 420 181 251 775 1 021 237 303 717
Tillgångar 816 768 447 221 295 811 1 034 250 320 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 357 182 150 75 495 63 103 141 435
Obeskattade reserver 102 102 13 0 0 0 0 0 0 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 309 252 71 221 317 971 147 179 178
Skulder och eget kapital 816 768 447 221 295 811 1 034 250 320 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 67
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 296 120 133 4 103 487 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 91 38 42 1 10 140 0 9 10 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0
Omsättning 898 924 589 311 267 1 391 931 119 0 760
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 924 589 311 221 696 - 119 - 717
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 178 204 21 113 326 - 9 10 97
Rörelseresultat, EBITDA -39 341 178 77 -303 627 -41 -34 -108 482
Nettoomsättningförändring -2,81% 56,88% 89,39% 40,72% -84,11% 49,41% 682,35% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -4,78% 42,32% 36,69% 25,34% -108,14% 76,82% -3,87% -15,20% -% 64,40%
Vinstmarginal -4,34% 35,17% 27,84% 18,01% -144,34% 44,79% -4,30% -31,93% -% 66,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 98,05%
Rörelsekapital/omsättning 44,10% 48,38% 28,52% 35,37% 13,57% 32,93% 5,37% 75,63% -% 75,17%
Soliditet 47,25% 56,84% 42,98% 67,87% 25,42% 61,04% 6,09% 41,20% 44,06% 71,14%
Kassalikviditet 196,82% 244,66% 166,67% 254,93% 113,57% 244,48% 105,15% 161,22% 169,27% 402,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...