Visa allt om AP Kontorstjänst Aktiebolag
Visa allt om AP Kontorstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 719 2 750 2 745 2 717 2 797 2 392 2 060 2 153 2 197 1 928
Övrig omsättning 118 92 158 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 231 158 247 225 257 126 156 145 208 84
Resultat efter finansnetto 239 159 247 228 257 126 154 146 208 79
Årets resultat 183 120 190 164 188 87 125 84 148 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 46 69 92 65 130 206 261 11 24
Omsättningstillgångar 585 528 669 518 587 457 319 298 655 397
Tillgångar 608 574 737 610 652 587 525 559 666 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 197 277 238 254 165 248 233 269 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 347 376 460 373 398 421 277 301 398 251
Skulder och eget kapital 608 574 737 610 652 587 525 559 666 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 674 892 823 819 923 663 837 634 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 364 583 523 537 550 241 294 233 315 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 494 459 549 571 573 507 440 482 433 401
Utdelning till aktieägare 180 120 200 150 180 100 120 110 120 50
Omsättning 2 837 2 842 2 903 2 717 2 797 2 392 2 060 2 153 2 197 1 928
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 906 917 915 906 699 797 687 718 732 643
Personalkostnader per anställd (tkr) 652 600 685 637 488 566 471 522 482 446
Rörelseresultat, EBITDA 254 181 270 281 322 202 210 222 221 108
Nettoomsättningförändring -1,13% 0,18% 1,03% -2,86% 16,93% 16,12% -4,32% -2,00% 13,95% -%
Du Pont-modellen 39,31% 27,53% 33,51% 37,38% 39,42% 21,47% 29,71% 26,12% 31,53% 19,95%
Vinstmarginal 8,79% 5,75% 9,00% 8,39% 9,19% 5,27% 7,57% 6,78% 9,56% 4,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,75% 5,53% 7,61% 5,34% 6,76% 1,51% 2,04% -0,14% 11,70% 7,57%
Soliditet 42,93% 34,32% 37,58% 39,02% 38,96% 28,11% 47,24% 44,90% 40,39% 40,62%
Kassalikviditet 168,59% 140,43% 145,43% 138,87% 147,49% 108,55% 115,16% 99,00% 164,57% 158,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...