Visa allt om Mekonomen Mariestad Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Mariestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 852 15 153 14 595 15 194 15 807 14 971 14 950 13 102 14 371 13 684
Övrig omsättning 584 498 379 346 403 366 474 3 514 127 117
Rörelseresultat (EBIT) 1 186 1 027 917 1 011 1 265 684 220 4 153 1 132 1 136
Resultat efter finansnetto 1 167 1 000 887 1 004 1 261 724 230 4 261 1 201 1 169
Årets resultat 913 756 696 751 1 106 526 -67 4 188 1 084 1 044
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 516 572 671 737 816 916 967 463 1 010 1 060
Omsättningstillgångar 4 049 4 318 3 351 3 101 3 178 3 335 4 056 10 472 5 215 6 545
Tillgångar 4 565 4 891 4 022 3 838 3 994 4 252 5 022 10 935 6 225 7 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 885 1 020 1 124 1 373 717 611 5 771 2 633 3 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 204 174 151 1 401 1 722
Avsättningar (tkr) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 519 4 005 3 003 2 715 2 621 3 331 4 237 5 014 2 191 2 333
Skulder och eget kapital 4 565 4 891 4 022 3 838 3 994 4 252 5 022 10 935 6 225 7 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 398 382 308 278 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 22 - 48
Löner till övriga anställda 2 029 1 869 1 690 1 800 1 873 1 481 1 757 1 595 1 502 1 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 710 632 612 634 657 699 650 718 750 700
Utdelning till aktieägare 910 760 890 800 1 000 450 420 5 328 1 050 2 000
Omsättning 16 436 15 651 14 974 15 540 16 210 15 337 15 424 16 616 14 498 13 801
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 6 6 6 6 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 642 3 031 2 919 2 532 2 635 2 495 2 492 1 638 1 796 1 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 505 474 410 424 436 465 324 323 303
Rörelseresultat, EBITDA 1 247 1 125 1 030 1 124 1 378 792 296 4 206 1 211 1 219
Nettoomsättningförändring 4,61% 3,82% -3,94% -3,88% 5,58% 0,14% 14,10% -8,83% 5,02% -%
Du Pont-modellen 26,05% 21,04% 22,80% 26,68% 31,70% 17,50% 4,78% 38,98% 19,29% 15,49%
Vinstmarginal 7,50% 6,79% 6,28% 6,74% 8,01% 4,97% 1,61% 32,53% 8,36% 8,61%
Bruttovinstmarginal 33,32% 33,82% 34,19% 33,80% 34,35% 33,22% 32,69% 32,94% 31,73% 32,82%
Rörelsekapital/omsättning 3,34% 2,07% 2,38% 2,54% 3,52% 0,03% -1,21% 41,66% 21,04% 30,78%
Soliditet 22,76% 18,09% 25,36% 29,29% 34,38% 20,40% 14,72% 53,77% 58,50% 62,97%
Kassalikviditet 44,79% 54,43% 39,93% 40,00% 51,24% 40,44% 47,58% 162,19% 125,70% 164,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...