Visa allt om Förvaltnings AB MARCUS
Visa allt om Förvaltnings AB MARCUS

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 895 5 889 5 612 2 735 6 064 15 043 14 035 4 755 21 360 27 765
Övrig omsättning 61 - - 9 - 8 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 857 1 130 2 942 581 -2 609 2 273 4 818 -2 048 -1 330 420
Resultat efter finansnetto 2 854 1 130 3 713 624 -2 591 2 566 4 865 -1 841 -1 100 562
Årets resultat 1 662 653 2 620 624 -1 020 1 515 3 104 -957 3 487
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 362 1 551 1 355 3 834 3 887 3 969 4 061 4 133 4 188 4 277
Omsättningstillgångar 16 618 14 999 14 740 9 332 8 800 13 821 14 407 9 930 12 573 14 594
Tillgångar 17 981 16 549 16 096 13 167 12 686 17 790 18 467 14 063 16 761 18 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 142 13 980 13 827 11 707 11 583 14 603 16 088 12 984 14 941 15 938
Obeskattade reserver 1 663 945 658 0 0 1 571 984 0 884 2 011
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 176 1 625 1 611 1 459 1 103 1 616 1 395 1 079 936 921
Skulder och eget kapital 17 981 16 549 16 096 13 167 12 686 17 790 18 467 14 063 16 761 18 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 396 385 380 341 329 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 363 349 384 268 0 0 0 0 0 41
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 144 137 136 85 135 235 210 201 189 188
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 2 000 3 000 0 1 000 1 000
Omsättning 4 956 5 889 5 612 2 744 6 064 15 051 14 055 4 755 21 360 27 765
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 895 5 889 5 612 2 735 6 064 15 043 14 035 4 755 21 360 13 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 512 550 388 583 657 636 574 558 295
Rörelseresultat, EBITDA 2 857 1 130 2 942 581 -2 609 2 280 4 828 -2 038 -1 320 430
Nettoomsättningförändring -16,88% 4,94% 105,19% -54,90% -59,69% 7,18% 195,16% -77,74% -23,07% -%
Du Pont-modellen 15,89% 6,83% 23,07% 4,74% -20,16% 14,42% 26,34% -13,09% -6,55% 2,98%
Vinstmarginal 58,39% 19,19% 66,16% 22,82% -42,18% 17,05% 34,66% -38,72% -5,14% 2,03%
Bruttovinstmarginal 80,69% 37,66% 71,83% 51,30% -25,59% 22,78% 42,27% -20,17% -1,26% 5,47%
Rörelsekapital/omsättning 315,46% 227,10% 233,95% 287,86% 126,93% 81,13% 92,71% 186,14% 54,48% 49,25%
Soliditet 91,43% 88,93% 89,09% 88,91% 91,31% 88,59% 91,04% 92,33% 92,94% 92,13%
Kassalikviditet 297,28% 352,74% 280,01% 124,95% 104,26% 261,20% 243,58% 490,36% 587,93% 1 037,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...