Visa allt om Lackservice i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 420 2 845 2 656 2 574 3 085 3 183 2 860 3 659 3 040 2 644
Övrig omsättning 197 277 208 372 425 444 415 418 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 253 379 150 -31 -4 202 -445 317 340 163
Resultat efter finansnetto 253 379 150 -34 -4 202 -444 318 341 164
Årets resultat 147 221 122 -34 -4 164 -378 226 270 114
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 311 315 341 368 407 413 28 13 10
Omsättningstillgångar 714 678 501 444 461 627 474 1 226 1 159 859
Tillgångar 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 398 302 181 214 418 254 725 641 474
Obeskattade reserver 159 95 0 0 0 0 0 66 66 104
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 196 214 305 315 316 332 463 466 292
Skulder och eget kapital 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 183 183 183 176 163 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 934 955 978 1 075 1 065 1 243 1 196 1 217 951 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 271 347 353 394 415 439 809 545 442 359
Utdelning till aktieägare 275 150 125 0 0 200 0 93 142 102
Omsättning 2 617 3 122 2 864 2 946 3 510 3 627 3 275 4 077 3 045 2 644
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 6 6 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 484 569 531 515 514 531 409 523 507 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 243 263 269 290 280 314 315 281 213 182
Rörelseresultat, EBITDA 256 389 176 -4 28 232 -423 322 347 170
Nettoomsättningförändring -14,94% 7,12% 3,19% -16,56% -3,08% 11,29% -21,84% 20,36% 14,98% -%
Du Pont-modellen 24,76% 38,32% 18,38% -3,95% -0,48% 19,54% -49,89% 25,36% 29,10% 18,87%
Vinstmarginal 10,45% 13,32% 5,65% -1,20% -0,13% 6,35% -15,45% 8,69% 11,22% 6,20%
Bruttovinstmarginal 76,86% 71,63% 70,44% 67,48% 64,64% 74,36% 71,22% 66,85% 70,07% 67,97%
Rörelsekapital/omsättning 22,60% 16,94% 10,81% 5,40% 4,73% 9,77% 4,97% 20,85% 22,80% 21,44%
Soliditet 50,78% 47,74% 37,01% 23,06% 25,81% 40,43% 28,67% 61,60% 58,75% 63,16%
Kassalikviditet 383,23% 309,69% 196,26% 120,66% 98,41% 174,68% 128,31% 257,67% 239,06% 276,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...