Visa allt om Lackservice i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Lackservice i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 216 2 420 2 845 2 656 2 574 3 085 3 183 2 860 3 659 3 040
Övrig omsättning 246 197 277 208 372 425 444 415 418 5
Rörelseresultat (EBIT) -68 253 379 150 -31 -4 202 -445 317 340
Resultat efter finansnetto -68 253 379 150 -34 -4 202 -444 318 341
Årets resultat 70 147 221 122 -34 -4 164 -378 226 270
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 308 311 315 341 368 407 413 28 13
Omsättningstillgångar 384 714 678 501 444 461 627 474 1 226 1 159
Tillgångar 690 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 395 398 302 181 214 418 254 725 641
Obeskattade reserver 0 159 95 0 0 0 0 0 66 66
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 167 196 214 305 315 316 332 463 466
Skulder och eget kapital 690 1 022 989 816 785 829 1 034 886 1 254 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 183 183 183 176 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 038 934 955 978 1 075 1 065 1 243 1 196 1 217 951
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 271 347 353 394 415 439 809 545 442
Utdelning till aktieägare 63 275 150 125 0 0 200 0 93 142
Omsättning 2 462 2 617 3 122 2 864 2 946 3 510 3 627 3 275 4 077 3 045
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 443 484 569 531 515 514 531 409 523 507
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 243 263 269 290 280 314 315 281 213
Rörelseresultat, EBITDA -65 256 389 176 -4 28 232 -423 322 347
Nettoomsättningförändring -8,43% -14,94% 7,12% 3,19% -16,56% -3,08% 11,29% -21,84% 20,36% -%
Du Pont-modellen -9,86% 24,76% 38,32% 18,38% -3,95% -0,48% 19,54% -49,89% 25,36% 29,10%
Vinstmarginal -3,07% 10,45% 13,32% 5,65% -1,20% -0,13% 6,35% -15,45% 8,69% 11,22%
Bruttovinstmarginal 74,05% 76,86% 71,63% 70,44% 67,48% 64,64% 74,36% 71,22% 66,85% 70,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,35% 22,60% 16,94% 10,81% 5,40% 4,73% 9,77% 4,97% 20,85% 22,80%
Soliditet 27,68% 50,78% 47,74% 37,01% 23,06% 25,81% 40,43% 28,67% 61,60% 58,75%
Kassalikviditet 181,91% 383,23% 309,69% 196,26% 120,66% 98,41% 174,68% 128,31% 257,67% 239,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...