Visa allt om Diggibo i Kungsbacka AB
Visa allt om Diggibo i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 012 4 679 1 599 1 246 518 348 200 257 1 803 1 402
Övrig omsättning 212 11 171 - - 7 16 - 56 42
Rörelseresultat (EBIT) 34 350 17 321 -23 -13 -211 -315 34 62
Resultat efter finansnetto 31 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 23
Årets resultat 31 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 75 136 101 123 229 366 522 680 453
Omsättningstillgångar 1 590 1 157 599 736 252 302 225 205 521 707
Tillgångar 1 794 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 779 438 429 119 115 114 113 338 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 984 453 297 408 257 415 477 614 863 798
Skulder och eget kapital 1 794 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 100 140 0 0 53 174 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 074 612 482 0 11 0 0 0 48 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 354 192 165 31 48 0 0 17 71 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 224 4 690 1 770 1 246 518 355 216 257 1 859 1 444
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 671 2 340 800 1 246 518 - - 257 1 803 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 419 348 131 202 - - 85 299 366
Rörelseresultat, EBITDA 72 355 52 343 82 131 17 -88 264 315
Nettoomsättningförändring 7,12% 192,62% 28,33% 140,54% 48,85% 74,00% -22,18% -85,75% 28,60% -%
Du Pont-modellen 2,01% 28,57% 2,45% 38,95% -5,87% -2,26% -35,19% -42,64% 3,08% 5,51%
Vinstmarginal 0,72% 7,52% 1,13% 26,16% -4,25% -3,45% -104,00% -120,62% 2,05% 4,56%
Bruttovinstmarginal 40,58% 36,16% 52,60% 57,87% 90,73% 83,91% 83,50% 52,14% 48,53% 78,53%
Rörelsekapital/omsättning 12,09% 15,05% 18,89% 26,32% -0,97% -32,47% -126,00% -159,14% -18,97% -6,49%
Soliditet 45,15% 63,23% 59,59% 51,25% 31,73% 21,66% 19,29% 15,54% 28,12% 31,18%
Kassalikviditet 154,98% 255,41% 201,68% 180,39% 98,05% 72,77% 47,17% 33,39% 54,11% 80,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...