Visa allt om Diggibo i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 679 1 599 1 246 518 348 200 257 1 803 1 402 1 716
Övrig omsättning 11 171 - - 7 16 - 56 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 350 17 321 -23 -13 -211 -315 34 62 227
Resultat efter finansnetto 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 23 222
Årets resultat 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 84 91
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 136 101 123 229 366 522 680 453 819
Omsättningstillgångar 1 157 599 736 252 302 225 205 521 707 731
Tillgångar 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161 1 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 779 438 429 119 115 114 113 338 362 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 453 297 408 257 415 477 614 863 798 1 177
Skulder och eget kapital 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161 1 550
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 100 140 0 0 53 174 236 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 612 482 0 11 0 0 0 48 46 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 192 165 31 48 0 0 17 71 84 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 690 1 770 1 246 518 355 216 257 1 859 1 444 1 716
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 340 800 1 246 518 - - 257 1 803 1 402 1 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 348 131 202 - - 85 299 366 286
Rörelseresultat, EBITDA 355 52 343 82 131 17 -88 264 315 443
Nettoomsättningförändring 192,62% 28,33% 140,54% 48,85% 74,00% -22,18% -85,75% 28,60% -18,30% -%
Du Pont-modellen 28,57% 2,45% 38,95% -5,87% -2,26% -35,19% -42,64% 3,08% 5,51% 14,71%
Vinstmarginal 7,52% 1,13% 26,16% -4,25% -3,45% -104,00% -120,62% 2,05% 4,56% 13,29%
Bruttovinstmarginal 36,16% 52,60% 57,87% 90,73% 83,91% 83,50% 52,14% 48,53% 78,53% 71,74%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 18,89% 26,32% -0,97% -32,47% -126,00% -159,14% -18,97% -6,49% -25,99%
Soliditet 63,23% 59,59% 51,25% 31,73% 21,66% 19,29% 15,54% 28,12% 31,18% 22,35%
Kassalikviditet 255,41% 201,68% 180,39% 98,05% 72,77% 47,17% 33,39% 54,11% 80,58% 62,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...