Visa allt om Aktiebolaget Sax & Fån
Visa allt om Aktiebolaget Sax & Fån

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 165 272 256 329 354 382 257 578 556 423
Övrig omsättning - - - - 38 51 52 48 50 46
Rörelseresultat (EBIT) -13 -22 -6 15 -24 28 -25 41 91 4
Resultat efter finansnetto -12 -21 -6 15 -24 28 -27 41 91 4
Årets resultat -12 -21 -6 12 -24 22 -27 29 78 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 7 10 30 63 95 118 18
Omsättningstillgångar 170 167 220 261 245 345 184 342 149 273
Tillgångar 170 170 225 268 254 375 247 437 267 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 120 141 147 135 209 187 214 234 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 50 83 121 119 166 60 223 32 135
Skulder och eget kapital 170 170 225 268 254 375 247 437 267 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 34 168 18 86
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 112 92 161 168 142 25 103 151 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 22 13 23 22 20 8 36 39 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0
Omsättning 165 272 256 329 392 433 309 626 606 469
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 83 136 128 165 177 191 129 289 278 212
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 71 52 99 98 81 34 154 104 109
Rörelseresultat, EBITDA -11 -20 -4 17 8 61 8 64 141 12
Nettoomsättningförändring -39,34% 6,25% -22,19% -7,06% -7,33% 48,64% -55,54% 3,96% 31,44% -%
Du Pont-modellen -7,65% -12,94% -2,67% 5,60% -9,45% 7,47% -10,12% 9,38% 34,08% 1,37%
Vinstmarginal -7,88% -8,09% -2,34% 4,56% -6,78% 7,33% -9,73% 7,09% 16,37% 0,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,45% 43,01% 53,52% 42,55% 35,59% 46,86% 48,25% 20,59% 21,04% 32,62%
Soliditet 63,53% 70,59% 62,67% 54,85% 53,15% 55,73% 75,71% 48,97% 87,64% 53,61%
Kassalikviditet 274,19% 334,00% 265,06% 215,70% 205,88% 207,83% 306,67% 153,36% 465,62% 202,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...