Visa allt om Aktiebolaget Sax & Fån

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 272 256 329 354 382 257 578 556 423 474
Övrig omsättning - - - 38 51 52 48 50 46 45
Rörelseresultat (EBIT) -22 -6 15 -24 28 -25 41 91 4 -9
Resultat efter finansnetto -21 -6 15 -24 28 -27 41 91 4 -8
Årets resultat -21 -6 12 -24 22 -27 29 78 4 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 7 10 30 63 95 118 18 14
Omsättningstillgångar 167 220 261 245 345 184 342 149 273 243
Tillgångar 170 225 268 254 375 247 437 267 291 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 141 147 135 209 187 214 234 156 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 83 121 119 166 60 223 32 135 105
Skulder och eget kapital 170 225 268 254 375 247 437 267 291 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 34 168 18 86 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 112 92 161 168 142 25 103 151 75 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 13 23 22 20 8 36 39 21 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0
Omsättning 272 256 329 392 433 309 626 606 469 519
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 136 128 165 177 191 129 289 278 212 237
Personalkostnader per anställd (tkr) 71 52 99 98 81 34 154 104 109 118
Rörelseresultat, EBITDA -20 -4 17 8 61 8 64 141 12 0
Nettoomsättningförändring 6,25% -22,19% -7,06% -7,33% 48,64% -55,54% 3,96% 31,44% -10,76% -%
Du Pont-modellen -12,94% -2,67% 5,60% -9,45% 7,47% -10,12% 9,38% 34,08% 1,37% -3,50%
Vinstmarginal -8,09% -2,34% 4,56% -6,78% 7,33% -9,73% 7,09% 16,37% 0,95% -1,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,01% 53,52% 42,55% 35,59% 46,86% 48,25% 20,59% 21,04% 32,62% 29,11%
Soliditet 70,59% 62,67% 54,85% 53,15% 55,73% 75,71% 48,97% 87,64% 53,61% 59,14%
Kassalikviditet 334,00% 265,06% 215,70% 205,88% 207,83% 306,67% 153,36% 465,62% 202,22% 231,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...