Visa allt om Värnamo - Forsheda Rör AB
Visa allt om Värnamo - Forsheda Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 578 23 374 22 064 21 228 21 888 20 088 21 759 22 153 21 767 20 462
Övrig omsättning 75 62 14 166 2 50 - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 226 -509 455 439 885 490 -589 839 409 885
Resultat efter finansnetto 946 -725 210 159 554 150 -871 434 51 570
Årets resultat 809 -690 166 98 498 150 -693 246 65 356
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 647 4 926 4 295 4 448 4 459 4 601 4 801 4 906 5 100 5 117
Omsättningstillgångar 5 769 6 667 6 354 5 579 5 034 5 103 4 806 6 420 5 986 6 916
Tillgångar 10 416 11 593 10 649 10 027 9 493 9 703 9 607 11 327 11 087 12 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 580 771 1 461 1 295 1 197 699 574 1 267 1 021 956
Obeskattade reserver 89 0 35 46 40 0 0 177 94 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 355 3 949 2 797 3 261 3 340 3 536 3 795 3 723 5 051 5 031
Kortfristiga skulder 4 393 6 873 6 357 5 425 4 915 5 468 5 238 6 159 4 921 5 938
Skulder och eget kapital 10 416 11 593 10 649 10 027 9 493 9 703 9 607 11 327 11 087 12 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 665 665 665 649 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 142 6 300 5 637 5 547 5 269 4 564 4 722 4 472 3 990 3 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 204 1 788 1 813 1 804 1 811 1 796 1 870 2 011 1 923 1 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 653 23 436 22 078 21 394 21 890 20 138 21 759 22 153 21 808 20 462
Nyckeltal
Antal anställda 21 20 17 17 16 17 19 17 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 266 1 169 1 298 1 249 1 368 1 182 1 145 1 303 1 360 1 462
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 414 451 445 448 423 388 423 419 421
Rörelseresultat, EBITDA 1 533 -310 608 590 1 038 691 -394 1 086 702 1 156
Nettoomsättningförändring 13,71% 5,94% 3,94% -3,02% 8,96% -7,68% -1,78% 1,77% 6,38% -%
Du Pont-modellen 11,78% -4,33% 4,29% 4,39% 9,35% 5,08% -6,05% 7,46% 3,73% 7,38%
Vinstmarginal 4,62% -2,15% 2,07% 2,07% 4,06% 2,45% -2,67% 3,81% 1,90% 4,34%
Bruttovinstmarginal 50,77% 44,95% 46,88% 47,03% 47,13% 48,10% 41,64% 46,40% 42,25% 42,47%
Rörelsekapital/omsättning 5,18% -0,88% -0,01% 0,73% 0,54% -1,82% -1,99% 1,18% 4,89% 4,78%
Soliditet 15,84% 6,65% 13,98% 13,25% 12,92% 7,20% 5,97% 12,31% 9,82% 8,59%
Kassalikviditet 76,08% 62,19% 67,97% 62,47% 64,27% 61,81% 55,42% 73,36% 78,13% 84,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...