Visa allt om Nidingen AB
Visa allt om Nidingen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 105 0 18 52 0 0 0 91 76
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 85 -17 1 -16 -8 -45 -84 78 0
Resultat efter finansnetto 318 -704 29 -1 386 207 51 86 30 632 134
Årets resultat 354 -754 20 -1 359 174 85 57 11 579 460
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 189 8 897 10 471 10 074 11 415 12 037 11 683 12 293 13 082 14 390
Omsättningstillgångar 1 881 1 272 534 940 1 235 632 1 093 433 1 164 340
Tillgångar 10 070 10 169 11 005 11 014 12 650 12 669 12 776 12 726 14 246 14 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 078 9 724 10 678 10 859 12 418 12 244 12 494 12 438 12 927 13 398
Obeskattade reserver 0 69 69 69 150 150 215 215 215 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 0 0 0 205 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 992 376 258 86 82 71 67 73 1 105 1 116
Skulder och eget kapital 10 070 10 169 11 005 11 014 12 650 12 669 12 776 12 726 14 246 14 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 700 5 000 200 200 0 0 0 500 1 000 0
Omsättning 33 105 0 18 52 0 0 0 91 76
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 85 -17 1 -16 -8 -45 -84 78 0
Nettoomsättningförändring -68,57% -% -100,00% -65,38% -% -% -% -100,00% 19,74% -%
Du Pont-modellen 3,15% -6,93% -% -12,57% 1,64% -% -% -% 4,45% 0,92%
Vinstmarginal 960,61% -671,43% -% -7 694,44% 398,08% -% -% -% 696,70% 178,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 693,94% 853,33% -% 4 744,44% 2 217,31% -% -% -% 64,84% -1 021,05%
Soliditet 50,43% 96,15% 97,52% 99,05% 99,04% 97,52% 99,03% 98,95% 91,83% 92,01%
Kassalikviditet 189,62% 338,30% 206,98% 1 093,02% 1 506,10% 890,14% 1 631,34% 593,15% 105,34% 30,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...