Visa allt om Aktiebolaget Allson Kyl & Fryslager
Visa allt om Aktiebolaget Allson Kyl & Fryslager

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 29 440 25 337 22 778 22 002 23 520 17 998 14 943 12 233 3 784 176
Övrig omsättning 1 130 1 062 479 694 1 318 1 386 1 116 1 605 7 713 7 912
Rörelseresultat (EBIT) 1 341 5 028 4 244 4 901 6 766 3 848 3 198 2 101 1 981 1 884
Resultat efter finansnetto 4 3 516 3 461 3 971 5 418 3 078 2 709 1 281 1 250 1 551
Årets resultat -97 931 1 668 2 719 2 077 1 664 1 973 916 896 1 105
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 278 61 777 36 730 32 715 33 735 31 167 22 549 21 253 21 723 9 299
Omsättningstillgångar 10 456 6 122 5 168 4 909 4 579 12 432 10 006 2 100 2 670 1 812
Tillgångar 74 735 67 898 41 898 37 624 38 314 43 599 32 555 23 353 24 393 11 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 214 9 311 9 380 9 112 6 893 6 116 4 452 2 480 2 563 1 667
Obeskattade reserver 6 770 6 770 4 574 3 387 2 682 816 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 180 865 551 190 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 705 43 785 21 300 19 132 20 496 23 259 22 232 14 150 9 067 7 218
Kortfristiga skulder 12 865 7 167 6 093 5 803 8 243 13 408 5 871 6 724 12 763 2 225
Skulder och eget kapital 74 735 67 898 41 898 37 624 38 314 43 599 32 555 23 353 24 393 11 111
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 930 911 590 772 526
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 509 7 666 5 967 6 201 6 742 4 381 3 745 3 532 2 920 1 309
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 854 904 1 404 1 829 1 962 1 660 1 486 1 300 1 302 644
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 30 570 26 399 23 257 22 696 24 838 19 384 16 059 13 838 11 497 8 088
Nyckeltal
Antal anställda 30 21 19 19 19 18 16 16 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 981 1 207 1 199 1 158 1 238 1 000 934 765 252 22
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 356 417 398 392 342 328 302 263 300
Rörelseresultat, EBITDA 15 220 14 136 6 952 7 468 9 255 5 775 4 810 3 651 3 262 2 694
Nettoomsättningförändring 16,19% 11,23% 3,53% -6,45% 30,68% 20,44% 22,15% 223,28% 2 050,00% -%
Du Pont-modellen 1,80% 7,43% 10,15% 13,03% 17,66% 8,96% 9,83% 9,01% 8,12% 16,96%
Vinstmarginal 4,56% 19,92% 18,68% 22,28% 28,77% 21,71% 21,41% 17,19% 52,35% 1 070,45%
Bruttovinstmarginal 94,87% 95,18% 95,95% 97,63% 96,02% 96,59% 97,76% 97,69% 94,05% -23,30%
Rörelsekapital/omsättning -8,18% -4,12% -4,06% -4,06% -15,58% -5,42% 27,67% -37,80% -266,73% -234,66%
Soliditet 19,39% 21,49% 30,90% 30,85% 23,15% 15,41% 13,68% 10,62% 10,51% 15,00%
Kassalikviditet 67,84% 69,57% 67,59% 70,58% 47,51% 88,16% 162,51% 25,65% 19,47% 78,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...