Visa allt om TAKSAK Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 93 122 173 543 137 44 776 3 687 5 408 6 292
Övrig omsättning - 30 - - - - 475 - 4 80
Rörelseresultat (EBIT) -49 8 83 428 58 -135 383 -385 455 254
Resultat efter finansnetto -50 6 81 427 58 -137 381 -390 452 250
Årets resultat 28 4 63 271 58 -137 381 -390 325 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 47 47 81 195 289 382
Omsättningstillgångar 306 401 365 503 121 74 464 327 1 235 1 289
Tillgångar 306 401 365 503 168 121 545 522 1 524 1 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 231 227 304 33 -25 112 -269 1 082 846
Obeskattade reserver 5 0 0 87 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 7 0 0 0 0 0 0 77
Kortfristiga skulder 41 165 132 112 135 146 433 792 442 749
Skulder och eget kapital 306 401 365 503 168 121 545 522 1 524 1 672
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 250 250 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 80 75 0 0 0 0 3 684 820 1 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 16 0 0 0 4 3 376 431 680
Utdelning till aktieägare 0 0 0 140 0 0 0 0 962 89
Omsättning 93 152 173 543 137 44 1 251 3 687 5 412 6 372
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - - 0 4 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 93 122 - - - - - 922 1 082 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 92 94 - - - - - 335 306 394
Rörelseresultat, EBITDA -49 8 83 428 58 -101 424 -291 549 417
Nettoomsättningförändring -23,77% -29,48% -68,14% 296,35% -% -94,33% -78,95% -31,82% -14,05% -%
Du Pont-modellen -16,01% 2,00% 22,74% 85,09% 34,52% -111,57% 70,28% -73,18% 29,99% 15,25%
Vinstmarginal -52,69% 6,56% 47,98% 78,82% 42,34% -306,82% 49,36% -10,36% 8,45% 4,05%
Bruttovinstmarginal 70,97% 77,87% 86,13% 95,58% 94,16% 31,82% 77,96% 40,95% 53,99% 55,88%
Rörelsekapital/omsättning 284,95% 193,44% 134,68% 72,01% -10,22% -163,64% 3,99% -12,61% 14,66% 8,58%
Soliditet 85,92% 57,61% 62,19% 73,18% 19,64% -20,66% 20,55% -51,53% 71,00% 50,60%
Kassalikviditet 746,34% 243,03% 276,52% 449,11% 89,63% 50,68% 107,16% 34,22% 251,13% 147,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...