Visa allt om Gisab Aktiebolag
Visa allt om Gisab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 712 30 523 15 293 16 820 17 254 17 067 12 277 25 260 24 392 25 746
Övrig omsättning - - - 51 - 32 43 51 - 184
Rörelseresultat (EBIT) 853 1 607 756 -137 364 -25 -775 527 1 164 1 865
Resultat efter finansnetto 851 1 613 754 -26 390 -27 -758 608 1 244 1 871
Årets resultat 954 943 444 52 29 30 15 286 635 1 006
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 37 2 6 21 55 98 113
Omsättningstillgångar 5 472 4 557 2 947 4 567 5 473 5 418 4 738 10 776 7 607 7 199
Tillgångar 5 472 4 557 2 947 4 604 5 475 5 424 4 759 10 831 7 705 7 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 311 1 357 715 2 811 2 759 2 930 3 027 3 132 2 947 2 512
Obeskattade reserver 200 580 180 0 100 100 175 966 791 460
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 961 2 620 2 052 1 793 2 616 2 394 1 557 6 733 3 967 4 341
Skulder och eget kapital 5 472 4 557 2 947 4 604 5 475 5 424 4 759 10 831 7 705 7 312
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 175 244 289 350 217 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 234 3 039 2 913 3 164 1 994 2 649 2 602 2 909 2 660 2 320
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 299 1 211 1 142 1 344 988 1 346 1 298 1 487 1 184 1 019
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 150 723 0 200 127 0 100 200
Omsättning 18 712 30 523 15 293 16 871 17 254 17 099 12 320 25 311 24 392 25 930
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 339 3 815 1 912 1 869 1 917 1 896 1 364 2 526 2 710 2 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 542 515 515 360 484 478 485 463 401
Rörelseresultat, EBITDA 853 1 607 756 -126 369 -10 -741 569 1 211 1 906
Nettoomsättningförändring -38,70% 99,59% -9,08% -2,52% 1,10% 39,02% -51,40% 3,56% -5,26% -%
Du Pont-modellen 15,59% 35,40% 25,89% -0,30% 7,25% -0,31% -15,78% 5,74% 16,18% 25,60%
Vinstmarginal 4,56% 5,28% 4,99% -0,08% 2,30% -0,10% -6,12% 2,46% 5,11% 7,27%
Bruttovinstmarginal 30,72% 24,38% 40,21% 33,64% 27,45% 31,90% 40,24% 27,16% 28,40% 29,33%
Rörelsekapital/omsättning 8,08% 6,35% 5,85% 16,49% 16,56% 17,72% 25,91% 16,01% 14,92% 11,10%
Soliditet 26,81% 39,71% 29,03% 61,06% 51,74% 55,38% 66,32% 35,34% 45,64% 38,88%
Kassalikviditet 110,20% 173,21% 142,93% 253,99% 208,72% 215,33% 303,60% 159,91% 187,75% 153,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...