Visa allt om Universial Cart Systems Europe AB
Visa allt om Universial Cart Systems Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 90 0 2 416 285
Övrig omsättning - 319 - 46 - 1 - - - 111
Rörelseresultat (EBIT) -4 315 -29 -126 -88 -400 -156 -414 41 -92
Resultat efter finansnetto -4 319 -26 -124 -83 -416 -223 -476 -1 -130
Årets resultat -4 319 -26 -124 -83 -416 -223 -476 -1 -130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 54 59 65 61 125 326 338 353 327
Omsättningstillgångar 60 376 61 61 169 160 957 934 664 740
Tillgångar 112 430 119 124 230 285 1 283 1 273 1 017 1 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 421 102 104 104 103 102 105 131 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 0 11 61 109 804 805 558 566
Kortfristiga skulder 9 9 18 9 65 73 377 364 329 370
Skulder och eget kapital 112 430 119 124 230 285 1 283 1 273 1 017 1 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 319 0 46 0 91 0 2 416 396
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 319 -23 -121 -84 -25 -144 -396 66 -50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -99,52% 45,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -137,89% -% -32,05% 4,23% -8,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -436,67% -% -20 400,00% 10,34% -31,93%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 96,67% -% 28 500,00% 80,53% 129,82%
Soliditet 91,96% 97,91% 85,71% 83,87% 45,22% 36,14% 7,95% 8,25% 12,88% 12,37%
Kassalikviditet 666,67% 4 177,78% 338,89% 677,78% 260,00% 219,18% 253,85% 256,59% 201,82% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...