Visa allt om Br. Norlén AB
Visa allt om Br. Norlén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 210 584 571 544 543 540 527 537 526 607
Övrig omsättning 341 - - - - - - - 144 -
Rörelseresultat (EBIT) 409 163 104 56 53 13 24 174 187 21
Resultat efter finansnetto 321 131 69 3 0 -66 -79 76 107 -33
Årets resultat 249 94 51 3 0 -66 -18 73 16 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 830 1 884 1 938 1 992 2 032 2 098 2 171 2 023 2 062
Omsättningstillgångar 825 101 53 100 157 8 27 31 41 198
Tillgångar 825 1 931 1 937 2 038 2 148 2 041 2 125 2 203 2 064 2 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 732 483 389 338 335 334 400 418 363 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 61 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 302 1 407 1 611 1 614 1 655 1 637 1 618 1 430 1 493
Kortfristiga skulder 93 146 141 88 199 52 88 106 181 402
Skulder och eget kapital 825 1 931 1 937 2 038 2 148 2 041 2 125 2 203 2 064 2 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 10 18 21 37 24 48 75 40 40 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 3 5 16 9 28 37 26 26 38
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Omsättning 551 584 571 544 543 540 527 537 670 607
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 210 584 571 544 543 540 527 537 526 607
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 65 53 80 52 78 113 69 66 122
Rörelseresultat, EBITDA 409 217 158 110 125 79 96 230 261 103
Nettoomsättningförändring -64,04% 2,28% 4,96% 0,18% 0,56% 2,47% -1,86% 2,09% -13,34% -%
Du Pont-modellen 49,82% 8,44% 5,37% 2,80% 2,56% 0,64% 1,22% 7,94% 9,11% 0,93%
Vinstmarginal 195,71% 27,91% 18,21% 10,48% 10,13% 2,41% 4,93% 32,59% 35,74% 3,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 99,01%
Rörelsekapital/omsättning 348,57% -7,71% -15,41% 2,21% -7,73% -8,15% -11,57% -13,97% -26,62% -33,61%
Soliditet 88,73% 25,01% 20,08% 16,58% 15,60% 16,36% 18,82% 20,97% 20,73% 16,19%
Kassalikviditet 887,10% 69,18% 37,59% 113,64% 78,89% 15,38% 2,27% 5,66% 19,34% 41,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...