Visa allt om Monolit El Aktiebolag
Visa allt om Monolit El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463 1 532
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -23 100 -121 -96 -86 144 -16 155 216
Resultat efter finansnetto 21 22 122 -121 -95 -12 99 -7 200 219
Årets resultat 16 17 121 -121 -1 44 83 9 113 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 214 529 527 514
Omsättningstillgångar 759 867 834 729 884 1 042 849 573 663 489
Tillgångar 759 867 834 729 884 1 042 1 063 1 102 1 190 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 765 748 627 788 828 784 755 746 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 95 151 184 207 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 102 86 102 96 119 128 163 237 203
Skulder och eget kapital 759 867 834 729 884 1 042 1 063 1 102 1 190 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 240 240 237 215 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 63 145 119 240 240 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 5 12 46 135 135 135 136 136 124 119
Utdelning till aktieägare 120 120 0 0 40 40 0 0 0 0
Omsättning 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463 1 532
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 269 381 607 694 1 010 922 1 365 1 626 1 463 1 532
Personalkostnader per anställd (tkr) 73 166 200 423 443 414 416 422 395 386
Rörelseresultat, EBITDA 20 -23 100 -121 -96 -86 144 -16 155 216
Nettoomsättningförändring -29,40% -37,23% -12,54% -31,29% 9,54% -32,45% -16,05% 11,14% -4,50% -%
Du Pont-modellen 2,77% 2,54% 14,63% -16,46% -10,75% -1,15% 13,55% -0,54% 16,81% 21,93%
Vinstmarginal 7,81% 5,77% 20,10% -17,29% -9,41% -1,30% 10,55% -0,37% 13,67% 14,36%
Bruttovinstmarginal 64,31% 51,71% 67,05% 65,85% 64,16% 63,77% 67,55% 67,65% 47,16% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 245,72% 200,79% 123,23% 90,35% 78,02% 100,11% 52,82% 25,22% 29,12% 18,67%
Soliditet 87,09% 88,24% 89,69% 86,01% 89,14% 86,18% 84,22% 80,53% 75,21% 75,10%
Kassalikviditet 774,49% 850,00% 969,77% 714,71% 920,83% 875,63% 663,28% 351,53% 279,75% 240,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...