Visa allt om RL Elservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 5 47 29 130 415 658 704 813 1 451
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -19 5 -27 21 -48 -7 -3 26 355
Resultat efter finansnetto 139 3 26 -22 33 -61 -12 1 82 355
Årets resultat 109 66 31 42 56 -44 7 88 52 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
Omsättningstillgångar 368 302 444 622 723 826 1 242 1 305 1 386 1 608
Tillgångar 368 302 444 622 723 826 1 242 1 305 1 392 1 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 186 217 316 415 483 653 765 797 855
Obeskattade reserver 0 0 83 98 179 216 233 258 384 379
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 116 144 208 129 126 356 282 211 387
Skulder och eget kapital 368 302 444 622 723 826 1 242 1 305 1 392 1 621
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 100 148 181 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 100 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 107 104 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 40 51 12 20 33
Utdelning till aktieägare 109 66 97 130 140 125 125 120 120 110
Omsättning 0 5 47 29 130 415 658 704 813 1 451
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 415 658 704 813 1 451
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 153 254 166 209 205
Rörelseresultat, EBITDA -3 -19 5 -27 21 -48 -7 3 33 362
Nettoomsättningförändring -100,00% -89,36% 62,07% -77,69% -68,67% -36,93% -6,53% -13,41% -43,97% -%
Du Pont-modellen -% 0,66% 5,63% -3,70% 4,56% -5,69% -0,32% 0,15% 5,96% 21,90%
Vinstmarginal -% 40,00% 53,19% -79,31% 25,38% -11,33% -0,61% 0,28% 10,21% 24,47%
Bruttovinstmarginal -% 0,00% 27,66% 37,93% 55,38% 63,86% 60,79% 50,14% 55,60% 53,69%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 720,00% 638,30% 1 427,59% 456,92% 168,67% 134,65% 145,31% 144,53% 84,15%
Soliditet 62,23% 61,59% 63,45% 62,42% 75,65% 77,75% 66,40% 72,86% 77,12% 69,58%
Kassalikviditet 264,75% 260,34% 308,33% 299,04% 560,47% 655,56% 348,88% 462,77% 656,87% 415,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...