Visa allt om Västerviks Båtvarv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 753 2 165 2 181 2 221 2 535 2 383 2 113 2 005 1 920 1 935
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -210 276 221 299 598 292 63 451 164 271
Resultat efter finansnetto 5 733 250 193 267 563 267 8 388 104 205
Årets resultat 5 938 185 174 151 360 204 18 162 53 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 1 370 1 564 1 663 1 717 1 512 1 603 1 666 1 391 1 342
Omsättningstillgångar 6 722 1 270 1 215 1 265 1 151 1 343 1 170 861 688 761
Tillgångar 6 951 2 640 2 778 2 928 2 868 2 854 2 773 2 527 2 079 2 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 486 748 763 789 838 679 475 556 394 430
Obeskattade reserver 167 372 362 395 335 265 279 299 142 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 787 835 931 976 1 031 1 086 1 158 948 988
Kortfristiga skulder 298 733 818 813 719 879 933 514 594 572
Skulder och eget kapital 6 951 2 640 2 778 2 928 2 868 2 854 2 773 2 527 2 079 2 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 494 721 501 537 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 053 978 966 1 015 902 472 318 226 349 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 244 207 208 205 192 225 289 224 280 233
Utdelning till aktieägare 1 000 200 200 200 200 200 0 100 0 89
Omsättning 1 753 2 165 2 181 2 221 2 535 2 383 2 113 2 005 1 920 1 935
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 584 722 727 740 845 794 704 668 480 484
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 398 394 411 366 399 444 313 297 268
Rörelseresultat, EBITDA -68 469 423 466 764 384 159 535 244 348
Nettoomsättningförändring -19,03% -0,73% -1,80% -12,39% 6,38% 12,78% 5,39% 4,43% -0,78% -%
Du Pont-modellen 82,74% 10,53% 8,14% 10,55% 21,23% 10,30% 2,31% 18,32% 8,27% 13,03%
Vinstmarginal 328,07% 12,84% 10,36% 13,91% 24,02% 12,34% 3,03% 23,09% 8,96% 14,16%
Bruttovinstmarginal 95,38% 94,41% 95,00% 94,46% 89,35% 83,34% 88,78% 91,62% 95,83% 95,50%
Rörelsekapital/omsättning 366,46% 24,80% 18,20% 20,35% 17,04% 19,47% 11,22% 17,31% 4,90% 9,77%
Soliditet 95,18% 39,32% 37,63% 36,89% 37,83% 30,63% 24,54% 30,52% 23,87% 24,32%
Kassalikviditet 2 254,36% 172,58% 147,56% 154,86% 159,39% 152,10% 123,58% 164,40% 113,13% 131,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...