Visa allt om Vänge Ringatorp Lantbruksaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 5 287 5 316 6 211 5 160 5 398 4 909 4 834 4 714 2 002 2 346
Övrig omsättning 110 375 115 271 232 422 340 1 734 1 792 914
Rörelseresultat (EBIT) -32 24 447 -413 214 260 786 1 773 143 -63
Resultat efter finansnetto -26 -8 468 -394 199 320 741 2 052 386 -20
Årets resultat 14 150 129 30 278 255 208 204 62 46
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 613 6 355 5 835 6 484 6 587 6 461 6 407 6 554 4 851 1 646
Omsättningstillgångar 5 234 5 103 5 032 3 627 3 921 3 642 3 797 3 068 3 030 2 854
Tillgångar 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881 4 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 411 2 467 2 478 2 349 2 459 2 321 2 166 2 058 1 913 1 852
Obeskattade reserver 2 350 2 390 2 582 2 282 2 707 2 879 2 900 2 450 680 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 084 2 436 1 920 2 020 2 120 2 169 2 004 2 689 2 399 0
Kortfristiga skulder 4 002 4 165 3 887 3 460 3 222 2 735 3 134 2 426 2 888 2 268
Skulder och eget kapital 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881 4 500
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 777 698 659 575 599 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 360 510 759 0 0 0 20 70 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 23 142 189 266 273 247 256 206 232 156
Utdelning till aktieägare 0 70 160 0 140 140 100 100 60 0
Omsättning 5 397 5 691 6 326 5 431 5 630 5 331 5 174 6 448 3 794 3 260
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 5 316 2 070 1 720 1 799 1 636 1 611 1 571 667 782
Personalkostnader per anställd (tkr) - 505 235 365 366 328 313 278 299 225
Rörelseresultat, EBITDA 924 1 116 1 423 543 1 091 1 062 1 487 2 496 642 149
Nettoomsättningförändring -0,55% -14,41% 20,37% -4,41% 9,96% 1,55% 2,55% 135,46% -14,66% -%
Du Pont-modellen 0,76% 0,84% 4,81% -3,29% 2,39% 3,46% 7,98% 22,11% 5,48% -0,38%
Vinstmarginal 1,55% 1,81% 8,42% -6,45% 4,65% 7,13% 16,84% 45,12% 21,58% -0,72%
Bruttovinstmarginal 49,69% 62,64% 57,70% 71,12% 68,91% 64,51% 67,23% 72,55% 55,14% 44,03%
Rörelsekapital/omsättning 23,30% 17,64% 18,44% 3,24% 12,95% 18,48% 13,72% 13,62% 7,09% 24,98%
Soliditet 39,13% 37,80% 40,32% 39,87% 42,39% 43,98% 41,69% 39,72% 30,49% 47,24%
Kassalikviditet 58,40% 59,47% 64,50% 43,09% 55,21% 66,84% 55,26% 98,31% 70,22% 87,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...