Visa allt om Vänge Ringatorp Lantbruksaktiebolag
Visa allt om Vänge Ringatorp Lantbruksaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 494 5 287 5 316 6 211 5 160 5 398 4 909 4 834 4 714 2 002
Övrig omsättning 1 195 110 375 115 271 232 422 340 1 734 1 792
Rörelseresultat (EBIT) 116 -32 24 447 -413 214 260 786 1 773 143
Resultat efter finansnetto 354 -26 -8 468 -394 199 320 741 2 052 386
Årets resultat 284 14 150 129 30 278 255 208 204 62
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 581 5 613 6 355 5 835 6 484 6 587 6 461 6 407 6 554 4 851
Omsättningstillgångar 4 633 5 234 5 103 5 032 3 627 3 921 3 642 3 797 3 068 3 030
Tillgångar 10 213 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 695 2 411 2 467 2 478 2 349 2 459 2 321 2 166 2 058 1 913
Obeskattade reserver 2 350 2 350 2 390 2 582 2 282 2 707 2 879 2 900 2 450 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 749 2 084 2 436 1 920 2 020 2 120 2 169 2 004 2 689 2 399
Kortfristiga skulder 3 420 4 002 4 165 3 887 3 460 3 222 2 735 3 134 2 426 2 888
Skulder och eget kapital 10 213 10 847 11 458 10 866 10 110 10 508 10 103 10 203 9 622 7 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 777 698 659 575 599
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 360 510 759 0 0 0 20 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 23 142 189 266 273 247 256 206 232
Utdelning till aktieägare 0 0 70 160 0 140 140 100 100 60
Omsättning 8 689 5 397 5 691 6 326 5 431 5 630 5 331 5 174 6 448 3 794
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 5 316 2 070 1 720 1 799 1 636 1 611 1 571 667
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 505 235 365 366 328 313 278 299
Rörelseresultat, EBITDA 136 924 1 116 1 423 543 1 091 1 062 1 487 2 496 642
Nettoomsättningförändring -% -0,55% -14,41% 20,37% -4,41% 9,96% 1,55% 2,55% 135,46% -%
Du Pont-modellen 3,56% 0,76% 0,84% 4,81% -3,29% 2,39% 3,46% 7,98% 22,11% 5,48%
Vinstmarginal 4,86% 1,55% 1,81% 8,42% -6,45% 4,65% 7,13% 16,84% 45,12% 21,58%
Bruttovinstmarginal 52,76% 49,69% 62,64% 57,70% 71,12% 68,91% 64,51% 67,23% 72,55% 55,14%
Rörelsekapital/omsättning 16,19% 23,30% 17,64% 18,44% 3,24% 12,95% 18,48% 13,72% 13,62% 7,09%
Soliditet 44,34% 39,13% 37,80% 40,32% 39,87% 42,39% 43,98% 41,69% 39,72% 30,49%
Kassalikviditet 90,38% 58,40% 59,47% 64,50% 43,09% 55,21% 66,84% 55,26% 98,31% 70,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...