Visa allt om Skomu AB
Visa allt om Skomu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 32 85 0 93 84 4 35 68 33
Övrig omsättning 130 18 29 - - 27 - 111 30 -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -169 -118 -248 -219 -256 -447 -440 -629 -549
Resultat efter finansnetto -46 -83 -76 65 -8 6 734 42 -174 -50
Årets resultat -46 -83 -76 65 -8 6 734 42 -174 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 322 407 352 366 203 241 325 113 71
Omsättningstillgångar 289 448 500 630 552 727 834 146 196 416
Tillgångar 537 771 907 982 918 931 1 074 472 309 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 745 878 954 889 897 1 011 277 235 410
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0
Kortfristiga skulder 38 25 29 28 29 34 63 49 74 78
Skulder och eget kapital 537 771 907 982 918 931 1 074 472 309 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 48 182 181 187 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 20 35 36 27 0 0 21 33 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 9 30 40 31 36 78 128 175 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 133 50 114 0 93 111 4 146 98 33
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 32 85 - 93 84 4 35 68 33
Personalkostnader per anställd (tkr) 38 73 106 108 102 148 305 406 551 465
Rörelseresultat, EBITDA 29 -90 -110 -171 -127 -176 -371 -364 -582 -516
Nettoomsättningförändring -90,62% -62,35% -% -100,00% 10,71% 2 000,00% -88,57% -48,53% 106,06% -%
Du Pont-modellen -8,38% -9,86% -8,38% -% -0,98% 0,64% 68,90% 9,32% -56,63% -10,68%
Vinstmarginal -1 500,00% -237,50% -89,41% -% -9,68% 7,14% 18 500,00% 125,71% -257,35% -157,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 366,67% 1 321,88% 554,12% -% 562,37% 825,00% 19 275,00% 277,14% 179,41% 1 024,24%
Soliditet 92,92% 96,63% 96,80% 97,15% 96,84% 96,35% 94,13% 58,69% 76,05% 84,19%
Kassalikviditet 760,53% 1 792,00% 1 724,14% 2 250,00% 1 903,45% 2 138,24% 1 323,81% 297,96% 264,86% 533,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...