Visa allt om Lawson Konsult AB
Visa allt om Lawson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 113 322 613 323 216 394 505 523 841 248
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -18 297 33 -58 27 54 150 301 -43
Resultat efter finansnetto -56 -90 364 126 4 131 162 160 288 -190
Årets resultat -58 -90 235 126 4 143 127 116 266 -190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 670 874 1 052 949 1 006 1 134 1 213 1 136 974 891
Omsättningstillgångar 289 353 464 382 291 301 216 330 459 245
Tillgångar 959 1 227 1 516 1 331 1 297 1 434 1 429 1 466 1 432 1 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 1 024 1 270 1 184 1 179 1 296 1 272 1 265 1 238 1 061
Obeskattade reserver 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 125 169 146 119 139 156 201 194 75
Skulder och eget kapital 959 1 227 1 516 1 331 1 297 1 434 1 429 1 466 1 432 1 137
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 120 120 121 193 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 153 159 136 106 15 60 52 45 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 48 48 38 34 40 47 52 63 21
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 120 120 120 120 89 89
Omsättning 113 322 613 323 216 394 505 523 841 248
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 57 322 613 323 216 394 505 523 841 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 225 227 194 173 215 276 248 347 118
Rörelseresultat, EBITDA 1 -18 297 33 -58 29 56 152 311 -26
Nettoomsättningförändring -64,91% -47,47% 89,78% 49,54% -45,18% -21,98% -3,44% -37,81% 239,11% -%
Du Pont-modellen 0,10% 1,63% 24,27% 9,62% 6,78% 17,15% 11,55% 11,12% 21,23% -3,69%
Vinstmarginal 0,88% 6,21% 60,03% 39,63% 40,74% 62,44% 32,67% 31,17% 36,15% -16,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 192,92% 70,81% 48,12% 73,07% 79,63% 41,12% 11,88% 24,67% 31,51% 68,55%
Soliditet 90,81% 88,41% 87,79% 88,96% 90,90% 90,38% 89,01% 86,29% 86,45% 93,32%
Kassalikviditet 407,04% 282,40% 274,56% 261,64% 244,54% 216,55% 138,46% 164,18% 236,60% 326,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...