Visa allt om Kristallkronan Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 328 4 797 4 594 4 386 4 584 4 691 4 360 4 787 4 559 4 091
Övrig omsättning - 36 48 18 27 11 31 87 41 14
Rörelseresultat (EBIT) 180 393 234 113 214 112 192 239 168 217
Resultat efter finansnetto 183 396 240 124 223 120 194 248 171 217
Årets resultat 152 271 131 90 200 116 133 138 179 112
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 0 3 5 9 28 51 129 187 151
Omsättningstillgångar 1 874 2 001 1 813 1 703 1 654 1 827 1 896 1 615 1 646 1 465
Tillgångar 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833 1 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 930 1 178 1 007 977 1 087 987 971 988 940 826
Obeskattade reserver 290 303 257 197 207 263 307 305 257 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 44 151
Kortfristiga skulder 709 520 552 535 369 604 670 452 592 297
Skulder och eget kapital 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833 1 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 375 339 397 626 598 661 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 100 0 100 -
Löner till övriga anställda 889 1 086 1 016 592 622 748 239 310 279 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 351 328 332 318 351 317 421 437 309
Utdelning till aktieägare 0 400 100 100 200 100 100 150 90 65
Omsättning 4 328 4 833 4 642 4 404 4 611 4 702 4 391 4 874 4 600 4 105
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 443 1 599 1 531 1 462 1 146 1 173 1 453 1 596 1 520 2 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 484 455 449 332 387 401 455 469 476
Rörelseresultat, EBITDA 194 396 236 117 233 140 202 296 210 282
Nettoomsättningförändring -9,78% 4,42% 4,74% -4,32% -2,28% 7,59% -8,92% 5,00% 11,44% -%
Du Pont-modellen 9,49% 19,74% 13,22% 7,20% 13,42% 6,53% 10,11% 14,56% 9,71% 13,54%
Vinstmarginal 4,23% 8,23% 5,22% 2,80% 4,86% 2,58% 4,52% 5,31% 3,90% 5,35%
Bruttovinstmarginal 55,71% 55,99% 55,53% 55,18% 55,06% 55,92% 53,76% 52,20% 54,20% 49,01%
Rörelsekapital/omsättning 26,92% 30,87% 27,45% 26,63% 28,03% 26,07% 28,12% 24,29% 23,12% 28,55%
Soliditet 59,94% 70,68% 65,88% 65,70% 74,58% 63,69% 61,19% 69,20% 61,38% 66,31%
Kassalikviditet 132,72% 193,27% 165,04% 133,64% 195,93% 119,04% 122,39% 180,75% 148,48% 250,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...