Visa allt om Kristallkronan Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 062 4 328 4 797 4 594 4 386 4 584 4 691 4 360 4 787 4 559
Övrig omsättning - - 36 48 18 27 11 31 87 41
Rörelseresultat (EBIT) 515 180 393 234 113 214 112 192 239 168
Resultat efter finansnetto 516 183 396 240 124 223 120 194 248 171
Årets resultat 300 152 271 131 90 200 116 133 138 179
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 55 0 3 5 9 28 51 129 187
Omsättningstillgångar 2 125 1 874 2 001 1 813 1 703 1 654 1 827 1 896 1 615 1 646
Tillgångar 2 166 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 230 930 1 178 1 007 977 1 087 987 971 988 940
Obeskattade reserver 420 290 303 257 197 207 263 307 305 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Kortfristiga skulder 516 709 520 552 535 369 604 670 452 592
Skulder och eget kapital 2 166 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 375 339 397 626 598 661
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 100 0 100
Löner till övriga anställda 983 889 1 086 1 016 592 622 748 239 310 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 252 351 328 332 318 351 317 421 437
Utdelning till aktieägare 400 0 400 100 100 200 100 100 150 90
Omsättning 5 062 4 328 4 833 4 642 4 404 4 611 4 702 4 391 4 874 4 600
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 687 1 443 1 599 1 531 1 462 1 146 1 173 1 453 1 596 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 387 484 455 449 332 387 401 455 469
Rörelseresultat, EBITDA 529 194 396 236 117 233 140 202 296 210
Nettoomsättningförändring 16,96% -9,78% 4,42% 4,74% -4,32% -2,28% 7,59% -8,92% 5,00% -%
Du Pont-modellen 23,82% 9,49% 19,74% 13,22% 7,20% 13,42% 6,53% 10,11% 14,56% 9,71%
Vinstmarginal 10,19% 4,23% 8,23% 5,22% 2,80% 4,86% 2,58% 4,52% 5,31% 3,90%
Bruttovinstmarginal 56,66% 55,71% 55,99% 55,53% 55,18% 55,06% 55,92% 53,76% 52,20% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning 31,79% 26,92% 30,87% 27,45% 26,63% 28,03% 26,07% 28,12% 24,29% 23,12%
Soliditet 71,91% 59,94% 70,68% 65,88% 65,70% 74,58% 63,69% 61,19% 69,20% 61,38%
Kassalikviditet 252,71% 132,72% 193,27% 165,04% 133,64% 195,93% 119,04% 122,39% 180,75% 148,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...