Visa allt om Ampro Aktiebolag
Visa allt om Ampro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 020 720 720 720 720 720 480 480 480 480
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 947 647 647 656 658 570 242 242 242 249
Resultat efter finansnetto 935 617 556 651 658 570 232 210 188 189
Årets resultat 549 382 306 342 377 428 -46 112 60 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 916 1 959 2 001 2 044 2 087 2 129 2 260 2 478 2 696 2 915
Omsättningstillgångar 1 780 1 325 1 188 2 116 163 512 239 158 151 75
Tillgångar 3 696 3 284 3 190 4 160 2 249 2 642 2 499 2 637 2 848 2 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 516 1 967 1 585 1 279 937 1 061 832 979 1 268 1 327
Obeskattade reserver 920 690 578 427 258 128 155 180 142 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 600 1 000 2 400 0 0 0 0 370 727
Kortfristiga skulder 260 27 27 54 1 055 1 454 1 512 1 478 1 069 689
Skulder och eget kapital 3 696 3 284 3 190 4 160 2 249 2 642 2 499 2 637 2 848 2 990
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 0 0 400 120
Omsättning 1 020 720 720 720 720 720 480 480 480 480
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 990 690 690 699 701 700 460 460 460 467
Nettoomsättningförändring 41,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 25,62% 19,70% 20,28% 15,77% 29,26% 21,57% 9,68% 9,22% 8,53% 8,33%
Vinstmarginal 92,84% 89,86% 89,86% 91,11% 91,39% 79,17% 50,42% 50,62% 50,62% 51,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,02% 180,28% 161,25% 286,39% -123,89% -130,83% -265,21% -275,00% -191,25% -127,92%
Soliditet 87,49% 76,29% 63,82% 38,31% 50,12% 43,73% 37,86% 42,04% 48,11% 50,33%
Kassalikviditet 684,62% 4 907,41% 4 400,00% 3 918,52% 15,45% 35,21% 15,81% 10,69% 14,13% 10,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...