Visa allt om Ludgo Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 405 307 474 603 385 333 540 701 867 484
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 2 43 40 18 -15 -8 -43 18 -33
Resultat efter finansnetto 110 2 44 39 17 -15 -8 -43 18 -33
Årets resultat 63 0 22 38 17 -15 -8 -43 18 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 5 6 0 0 0 7 11 14
Omsättningstillgångar 294 193 218 280 113 107 140 107 176 185
Tillgångar 295 196 223 287 113 107 140 113 187 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 133 133 112 74 57 72 79 122 104
Obeskattade reserver 41 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 51 77 175 39 50 68 34 65 95
Skulder och eget kapital 295 196 223 287 113 107 140 113 187 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 67 - - 148 96 177 282 316 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 0 153 143 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 41 67 59 59 41 65 110 114 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 405 307 474 603 387 333 540 701 867 484
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 405 307 474 603 385 333 540 351 434 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 89 108 221 202 206 137 242 197 216 153
Rörelseresultat, EBITDA 111 4 45 42 18 -15 -7 -39 22 -28
Nettoomsättningförändring 31,92% -35,23% -21,39% 56,62% 15,62% -38,33% -22,97% -19,15% 79,13% -%
Du Pont-modellen 37,29% 1,53% 19,73% 13,94% 15,93% -14,02% -5,71% -38,05% 9,63% -16,58%
Vinstmarginal 27,16% 0,98% 9,28% 6,63% 4,68% -4,50% -1,48% -6,13% 2,08% -6,82%
Bruttovinstmarginal 73,83% 62,21% 77,00% 56,72% 79,74% 58,86% 63,52% 66,19% 62,51% 77,69%
Rörelsekapital/omsättning 58,02% 46,25% 29,75% 17,41% 19,22% 17,12% 13,33% 10,41% 12,80% 18,60%
Soliditet 77,28% 73,03% 63,94% 39,02% 65,49% 53,27% 51,43% 69,91% 65,24% 52,26%
Kassalikviditet 496,61% 376,47% 280,52% 158,86% 284,62% 208,00% 198,53% 300,00% 260,00% 186,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...