Visa allt om Ludgo Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 264 405 307 474 603 385 333 540 701 867
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 109 2 43 40 18 -15 -8 -43 18
Resultat efter finansnetto 67 110 2 44 39 17 -15 -8 -43 18
Årets resultat 83 63 0 22 38 17 -15 -8 -43 18
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 3 5 6 0 0 0 7 11
Omsättningstillgångar 325 294 193 218 280 113 107 140 107 176
Tillgångar 325 295 196 223 287 113 107 140 113 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 196 133 133 112 74 57 72 79 122
Obeskattade reserver 0 41 13 13 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 59 51 77 175 39 50 68 34 65
Skulder och eget kapital 325 295 196 223 287 113 107 140 113 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 67 - - 148 96 177 282 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 62 0 153 143 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 27 41 67 59 59 41 65 110 114
Utdelning till aktieägare 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 264 405 307 474 603 387 333 540 701 867
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 264 405 307 474 603 385 333 540 351 434
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 89 108 221 202 206 137 242 197 216
Rörelseresultat, EBITDA 68 111 4 45 42 18 -15 -7 -39 22
Nettoomsättningförändring -34,81% 31,92% -35,23% -21,39% 56,62% 15,62% -38,33% -22,97% -19,15% -%
Du Pont-modellen 20,62% 37,29% 1,53% 19,73% 13,94% 15,93% -14,02% -5,71% -38,05% 9,63%
Vinstmarginal 25,38% 27,16% 0,98% 9,28% 6,63% 4,68% -4,50% -1,48% -6,13% 2,08%
Bruttovinstmarginal 84,09% 73,83% 62,21% 77,00% 56,72% 79,74% 58,86% 63,52% 66,19% 62,51%
Rörelsekapital/omsättning 105,68% 58,02% 46,25% 29,75% 17,41% 19,22% 17,12% 13,33% 10,41% 12,80%
Soliditet 85,85% 77,28% 73,03% 63,94% 39,02% 65,49% 53,27% 51,43% 69,91% 65,24%
Kassalikviditet 704,35% 496,61% 376,47% 280,52% 158,86% 284,62% 208,00% 198,53% 300,00% 260,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...