Visa allt om Åke Wilén Projektledning Aktiebolag
Visa allt om Åke Wilén Projektledning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 518 523 223 147 633 323 42 185 73 116
Övrig omsättning - - - - 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 381 476 207 135 375 306 24 172 35 92
Resultat efter finansnetto 385 582 298 239 330 351 254 324 294 134
Årets resultat 235 424 223 184 172 221 243 73 175 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 846 2 842 2 128 2 041 1 778 1 833 1 955 1 725 1 602 1 045
Omsättningstillgångar 397 226 494 684 1 023 568 95 175 95 519
Tillgångar 3 243 3 068 2 622 2 725 2 800 2 401 2 051 1 900 1 697 1 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 182 2 097 1 822 1 749 1 715 1 543 1 322 1 078 1 106 1 031
Obeskattade reserver 622 540 507 495 483 412 356 360 238 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 439 431 292 480 602 445 373 461 354 345
Skulder och eget kapital 3 243 3 068 2 622 2 725 2 800 2 401 2 051 1 900 1 697 1 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 253 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 0 0 0 100 100
Omsättning 518 523 223 147 653 323 42 185 73 116
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 518 - - 147 633 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 - - - 260 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 381 476 207 135 375 306 24 172 35 92
Nettoomsättningförändring -0,96% 134,53% 51,70% -76,78% 95,98% 669,05% -77,30% 153,42% -37,07% -%
Du Pont-modellen 11,87% 19,00% 11,48% 8,84% 14,14% 14,62% 12,43% 17,05% 17,32% 8,57%
Vinstmarginal 74,32% 111,47% 134,98% 163,95% 62,56% 108,67% 607,14% 175,14% 402,74% 115,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,11% -39,20% 90,58% 138,78% 66,51% 38,08% -661,90% -154,59% -354,79% 150,00%
Soliditet 82,24% 82,08% 84,57% 77,57% 73,96% 76,91% 77,25% 70,38% 75,27% 74,62%
Kassalikviditet 90,43% 52,44% 169,18% 142,50% 169,93% 127,64% 25,47% 37,96% 26,84% 150,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...