Visa allt om Njurunda Kontors- & Redovisningstjänst Aktiebolag
Visa allt om Njurunda Kontors- & Redovisningstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 455 285 273 247 323 293 675 1 144 1 252 1 043
Övrig omsättning - - - - 33 - 4 54 - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 48 13 0 -5 -172 20 242 138 60
Resultat efter finansnetto 54 45 9 -4 -7 -173 19 238 128 51
Årets resultat 42 33 4 -4 -7 -108 10 121 106 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 86 93 119 137 37 103 176 260 289
Omsättningstillgångar 154 88 77 96 126 173 273 379 303 253
Tillgångar 238 174 170 214 264 210 376 556 563 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 89 56 51 56 62 171 261 290 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 65 66 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 26 42 59 0 0 0 27 69
Kortfristiga skulder 108 78 88 121 150 148 141 229 247 266
Skulder och eget kapital 238 174 170 214 264 210 376 556 563 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 30 20 0 98 215 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 90 10 35 0 0 0 0 18 35 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 48 4 33 36 73 79 52 85 162 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 130 0
Omsättning 455 285 273 247 356 293 679 1 198 1 252 1 043
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 455 285 273 247 323 - - 1 144 1 252 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) 144 33 78 41 106 - - 218 421 353
Rörelseresultat, EBITDA 69 67 32 19 7 -159 71 307 207 112
Nettoomsättningförändring 59,65% 4,40% 10,53% -23,53% 10,24% -56,59% -41,00% -8,63% 20,04% -%
Du Pont-modellen 23,11% 27,59% 7,65% 0,00% -1,89% -81,90% 5,32% 43,53% 24,51% 11,09%
Vinstmarginal 12,09% 16,84% 4,76% 0,00% -1,55% -58,70% 2,96% 21,15% 11,02% 5,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,11% 3,51% -4,03% -10,12% -7,43% 8,53% 19,56% 13,11% 4,47% -1,25%
Soliditet 54,62% 51,15% 32,94% 23,83% 21,21% 29,52% 58,22% 55,49% 51,51% 36,94%
Kassalikviditet 142,59% 112,82% 87,50% 79,34% 84,00% 106,76% 170,21% 147,60% 122,67% 95,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...