Visa allt om LK Energy i Stockholm AB
Visa allt om LK Energy i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 64 744 65 133 84 156 86 135 111 324 106 748 84 309 93 733 74 317 61 957
Övrig omsättning 9 115 575 5 3 28 52 - 103 12
Rörelseresultat (EBIT) -2 571 -678 -8 889 950 7 253 12 081 12 146 9 188 13 130 8 085
Resultat efter finansnetto -2 852 -797 -9 019 1 221 7 340 9 977 12 420 9 700 13 339 8 217
Årets resultat -286 551 -719 909 7 547 7 389 10 564 6 033 10 600 6 692
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 463 1 737 1 743 657 476 745 1 059 464 516 696
Omsättningstillgångar 18 141 14 965 25 254 18 534 24 992 28 756 30 806 31 507 33 850 24 378
Tillgångar 19 604 16 702 26 997 19 191 25 468 29 500 31 864 31 972 34 367 25 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 601 3 888 3 337 4 056 8 147 9 790 11 349 8 784 11 751 7 651
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 900 3 900 6 000 4 875 6 430
Avsättningar (tkr) 0 0 671 5 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 002 12 814 22 988 15 130 17 321 16 810 16 615 17 187 17 740 10 993
Skulder och eget kapital 19 604 16 702 26 997 19 191 25 468 29 500 31 864 31 972 34 367 25 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 214 1 770 1 817 1 641 1 731 1 377 1 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 251 16 325 16 582 18 430 18 355 17 763 12 732 13 028 10 849 8 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 214 6 050 5 976 7 091 7 790 7 241 5 444 6 017 6 304 4 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 9 190 6 000 4 000 9 000 6 500
Omsättning 64 753 65 248 84 731 86 140 111 327 106 776 84 361 93 733 74 420 61 969
Nyckeltal
Antal anställda 42 41 52 54 54 54 42 41 36 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 542 1 589 1 618 1 595 2 062 1 977 2 007 2 286 2 064 1 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 558 472 547 527 512 484 528 534 454
Rörelseresultat, EBITDA -2 017 -261 -8 594 1 122 7 412 12 215 12 337 9 428 13 377 8 349
Nettoomsättningförändring -0,60% -22,60% -2,30% -22,63% 4,29% 26,62% -10,05% 26,13% 19,95% -%
Du Pont-modellen -13,85% -3,92% -32,86% 6,39% 28,97% 33,84% 39,00% 30,38% 38,86% 32,85%
Vinstmarginal -4,19% -1,00% -10,54% 1,42% 6,63% 9,35% 14,74% 10,36% 17,97% 13,29%
Bruttovinstmarginal 47,85% 49,12% 34,33% 47,70% 41,21% 100,00% 49,40% 52,89% 48,31% 58,67%
Rörelsekapital/omsättning 3,30% 3,30% 2,69% 3,95% 6,89% 11,19% 16,83% 15,28% 21,68% 21,60%
Soliditet 18,37% 23,28% 12,36% 21,13% 31,99% 40,43% 44,64% 40,99% 44,41% 48,98%
Kassalikviditet 106,40% 116,79% 109,86% 122,50% 144,29% 171,06% 185,41% 183,32% 190,81% 221,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...