Visa allt om Vattenfall Elanläggningar AB
Visa allt om Vattenfall Elanläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 80 424 79 490 80 911 68 894 62 495 48 885 34 412 39 430 37 362 32 198
Övrig omsättning 640 624 603 1 373 1 578 420 - 763 1 663 128
Rörelseresultat (EBIT) 31 249 30 893 28 952 24 339 21 094 12 975 11 401 8 606 13 105 9 634
Resultat efter finansnetto 29 727 28 508 25 522 20 103 16 910 8 684 6 730 4 872 10 088 6 163
Årets resultat -22 -23 -27 -29 2 518 -2 983 -537 3 243 6 919 2 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 527 261 735 210 196 258 374 149 332 139 533 101 243 85 962 83 066 79 964
Omsättningstillgångar 103 609 19 462 20 897 21 595 67 301 68 091 53 651 56 654 60 841 58 184
Tillgångar 324 136 281 197 231 093 279 969 216 633 207 624 154 894 142 616 143 907 138 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 1 339 1 362 1 389 1 417 1 387 1 391 1 392 1 392 1 391
Obeskattade reserver 142 319 130 164 115 982 98 627 77 791 64 286 51 556 44 098 43 730 43 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 033 120 000 78 624 90 800 117 105 129 061 97 085 83 451 82 000 82 000
Kortfristiga skulder 32 468 29 695 35 125 89 153 20 319 12 890 4 862 13 675 16 785 11 504
Skulder och eget kapital 324 136 281 197 231 093 279 969 216 633 207 624 154 894 142 616 143 907 138 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 064 80 114 81 514 70 267 64 073 49 305 34 412 40 193 39 025 32 326
Nyckeltal
Antal anställda 4 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 20 106 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 0 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 48 568 47 729 46 041 37 521 32 517 22 438 21 019 19 915 24 261 21 034
Nettoomsättningförändring 1,17% -1,76% 17,44% 10,24% 27,84% 42,06% -12,73% 5,54% 16,04% -%
Du Pont-modellen 9,65% 10,99% 12,53% 8,69% 9,77% 6,25% 7,36% 6,29% 9,38% 7,08%
Vinstmarginal 38,88% 38,87% 35,78% 35,33% 33,86% 26,54% 33,14% 22,74% 36,13% 30,37%
Bruttovinstmarginal 46,92% 45,40% 37,10% 35,97% 34,58% 29,34% 40,78% 26,46% 34,63% 29,52%
Rörelsekapital/omsättning 88,46% -12,87% -17,58% -98,06% 75,18% 112,92% 141,78% 109,00% 117,92% 144,98%
Soliditet 34,65% 36,58% 39,74% 26,46% 27,12% 23,49% 25,43% 23,24% 22,85% 23,55%
Kassalikviditet 318,65% 65,03% 59,06% 24,05% 330,48% 526,88% 1 099,01% 411,53% 362,47% 505,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...