Visa allt om Brii Företagsutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 204 206 206 11 212 218 217 224 223 223
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -40 -36 -234 -6 43 -51 61 51 52
Resultat efter finansnetto -163 23 39 -282 -90 59 -4 63 235 1 529
Årets resultat 46 368 230 -317 -124 13 -34 -4 141 1 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 542 5 721 5 820 5 004 5 841 5 573 5 155 3 247 3 422 3 599
Omsättningstillgångar 1 782 1 600 1 004 1 551 876 1 060 1 167 2 552 2 121 1 762
Tillgångar 7 323 7 321 6 824 6 554 6 717 6 633 6 323 5 799 5 543 5 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 577 6 686 6 474 6 394 6 608 6 492 6 168 5 695 5 431 4 917
Obeskattade reserver 534 402 195 69 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 232 155 91 109 142 155 103 112 444
Skulder och eget kapital 7 323 7 321 6 824 6 554 6 717 6 633 6 323 5 799 5 543 5 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 25 25 25 25 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 75 75 75 75 25 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 17 25 24 28 28 8 8 8 7 7
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 128 120 92 94
Omsättning 204 206 206 11 212 218 217 224 223 223
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -40 -36 -234 -6 43 -51 61 51 52
Nettoomsättningförändring -0,97% 0,00% 1 772,73% -94,81% -2,75% 0,46% -3,12% 0,45% 0,00% -%
Du Pont-modellen -0,53% 0,31% 0,57% -2,15% 0,12% 1,07% -0,05% 1,35% 4,24% 28,65%
Vinstmarginal -19,12% 11,17% 18,93% -1 281,82% 3,77% 32,57% -1,38% 34,82% 105,38% 688,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 769,12% 664,08% 412,14% 13 272,73% 361,79% 421,10% 466,36% 1 093,30% 900,90% 591,03%
Soliditet 95,50% 95,61% 97,10% 98,33% 98,38% 97,87% 97,55% 98,21% 97,98% 91,72%
Kassalikviditet 836,62% 689,66% 647,74% 1 704,40% 803,67% 746,48% 752,90% 2 477,67% 1 893,75% 396,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...