Visa allt om Arne Fredriksson Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 82 87 105
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -17 -25 -14 -21 -20 -22 42 -28 -11
Resultat efter finansnetto 171 200 537 462 279 24 214 308 166 2 887
Årets resultat 171 256 494 341 258 18 156 275 166 2 766
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 973 9 973 9 973 9 973 9 783 10 288 10 288 10 288 9 278 9 278
Omsättningstillgångar 9 960 9 958 9 942 9 630 9 492 8 834 9 049 8 893 9 898 9 965
Tillgångar 19 934 19 932 19 916 19 604 19 276 19 122 19 337 19 181 19 176 19 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 916 19 905 19 799 19 448 19 237 19 099 19 301 19 145 19 145 18 979
Obeskattade reserver 0 0 92 68 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 26 25 88 39 23 35 36 31 264
Skulder och eget kapital 19 934 19 932 19 916 19 604 19 276 19 122 19 337 19 181 19 176 19 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 160 160 150 143 130 120 220 0 275 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 82 87 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -17 -25 -14 -21 -20 -22 42 -28 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -5,75% -17,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 1,62% 0,93% 15,67%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 378,05% 204,60% 2 872,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 10 801,22% 11 341,38% 9 239,05%
Soliditet 99,91% 99,86% 99,75% 99,46% 99,80% 99,88% 99,81% 99,81% 99,84% 98,63%
Kassalikviditet 55 333,33% 38 300,00% 39 768,00% 10 943,18% 24 338,46% 38 408,70% 25 854,29% 24 702,78% 31 929,03% 3 774,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...