Visa allt om Arne Fredriksson Invest AB
Visa allt om Arne Fredriksson Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 82 87
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -19 -17 -25 -14 -21 -20 -22 42 -28
Resultat efter finansnetto 169 171 200 537 462 279 24 214 308 166
Årets resultat 169 171 256 494 341 258 18 156 275 166
Balansräkningar (tkr)
2016-06 * 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 973 9 973 9 973 9 973 9 973 9 783 10 288 10 288 10 288 9 278
Omsättningstillgångar - 9 960 9 958 9 942 9 630 9 492 8 834 9 049 8 893 9 898
Tillgångar 19 948 19 934 19 932 19 916 19 604 19 276 19 122 19 337 19 181 19 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 925 19 916 19 905 19 799 19 448 19 237 19 099 19 301 19 145 19 145
Obeskattade reserver 0 0 0 92 68 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 18 26 25 88 39 23 35 36 31
Skulder och eget kapital 19 948 19 934 19 932 19 916 19 604 19 276 19 122 19 337 19 181 19 176
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 143 130 120 220 0 275
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 82 87
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -19 -17 -25 -14 -21 -20 -22 42 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -5,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 1,62% 0,93%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 378,05% 204,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 10 801,22% 11 341,38%
Soliditet 99,88% 99,91% 99,86% 99,75% 99,46% 99,80% 99,88% 99,81% 99,81% 99,84%
Kassalikviditet -% 55 333,33% 38 300,00% 39 768,00% 10 943,18% 24 338,46% 38 408,70% 25 854,29% 24 702,78% 31 929,03%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-06: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...