Visa allt om Aducctor Entreprenad AB
Visa allt om Aducctor Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 12 697 0 0 0 0 0 0 193 0 2 956
Övrig omsättning - - - 411 - - 1 - 27 -
Rörelseresultat (EBIT) 464 -40 -14 221 -22 -11 -5 36 -711 -1 844
Resultat efter finansnetto 462 -40 -14 219 -29 -11 -5 -118 -719 -1 930
Årets resultat 270 59 -14 219 454 -11 -5 -118 -721 -1 831
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 0 0 0 155 155 155 155 659 961
Omsättningstillgångar 5 113 16 6 4 0 0 0 111 237 587
Tillgångar 5 313 16 6 4 155 155 155 266 896 1 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 -16 -75 -60 -280 -734 -723 -718 -601 120
Obeskattade reserver 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 943 32 81 65 434 889 878 984 1 496 1 428
Skulder och eget kapital 5 313 16 6 4 155 155 155 266 896 1 548
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06 2012-06
2011-06
2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 418 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 117 0 0 0 0 0 0 0 0 577
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 697 0 0 411 0 0 1 193 27 2 956
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 232 - - - - - - - - 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 - - - - - - - - 315
Rörelseresultat, EBITDA 464 -40 -14 221 -22 -11 -5 36 -409 -1 584
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 8,73% -% -% -% -% -% -% 13,91% -% -118,80%
Vinstmarginal 3,65% -% -% -% -% -% -% 19,17% -% -62,21%
Bruttovinstmarginal 30,53% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% 62,11%
Rörelsekapital/omsättning 1,34% -% -% -% -% -% -% -452,33% -% -28,45%
Soliditet 6,48% -100,00% -1 250,00% -1 500,00% -180,65% -473,55% -466,45% -269,92% -67,08% 7,75%
Kassalikviditet 103,44% 50,00% 7,41% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00% 11,28% 15,84% 41,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...