Visa allt om B. Sandberg Konsult Aktiebolag
Visa allt om B. Sandberg Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 319 222 606 515 702 692 420 816 331
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 123 -34 368 285 476 494 128 448 208
Resultat efter finansnetto -79 57 -133 296 208 363 379 -29 374 188
Årets resultat 147 27 -5 158 105 197 208 -4 200 134
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 139 1 140 1 164 1 184 1 212 1 219 1 252 1 279 1 311 1 301
Omsättningstillgångar 190 1 171 1 169 1 272 1 154 986 690 431 597 333
Tillgångar 1 329 2 311 2 333 2 456 2 365 2 205 1 942 1 709 1 908 1 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 264 1 117 1 090 1 096 937 833 636 428 432 1 232
Obeskattade reserver 0 267 253 387 308 258 167 73 106 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 864 864 864 1 000 1 000 1 000 1 070 1 230 80
Kortfristiga skulder 65 62 125 109 120 115 140 139 139 303
Skulder och eget kapital 1 329 2 311 2 333 2 456 2 365 2 205 1 942 1 709 1 908 1 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 10 319 222 606 515 702 692 420 816 331
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 319 222 606 515 702 692 420 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 9 60 1 - 12 40 - -
Rörelseresultat, EBITDA -47 123 -34 368 285 487 499 135 458 210
Nettoomsättningförändring -96,87% 43,69% -63,37% 17,67% -26,64% 1,45% 64,76% -48,53% 146,53% -%
Du Pont-modellen -3,54% 3,98% -4,20% 13,93% 10,91% 19,27% 22,91% 2,57% 22,80% 12,61%
Vinstmarginal -470,00% 28,84% -44,14% 56,44% 50,10% 60,54% 64,31% 10,48% 53,31% 62,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 250,00% 347,65% 470,27% 191,91% 200,78% 124,07% 79,48% 69,52% 56,13% 9,06%
Soliditet 95,11% 57,35% 55,18% 56,92% 49,22% 46,40% 39,09% 28,19% 26,64% 76,24%
Kassalikviditet 292,31% 1 888,71% 935,20% 1 166,97% 961,67% 857,39% 492,86% 310,07% 429,50% 109,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...