Visa allt om Tönnets Skogsavverkningar Aktiebolag
Visa allt om Tönnets Skogsavverkningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 465 7 819 7 782 7 873 6 273 4 268 4 258 5 061 5 734 5 217
Övrig omsättning 184 321 6 1 - 31 11 387 227 408
Rörelseresultat (EBIT) 131 306 106 -111 -21 -37 -633 128 -78 195
Resultat efter finansnetto 97 255 32 -211 -94 -62 -666 26 -102 151
Årets resultat 97 255 32 -211 -94 -62 -444 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 122 2 265 2 547 3 008 2 777 2 278 2 519 3 172 1 967 2 476
Omsättningstillgångar 1 368 1 274 1 287 986 1 324 484 555 1 042 617 972
Tillgångar 4 490 3 539 3 835 3 994 4 101 2 762 3 074 4 214 2 583 3 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 490 393 137 105 116 110 173 317 315 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 222 204 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 117 411 1 027 1 117 1 204 454 1 033 1 329 322 653
Kortfristiga skulder 2 882 2 735 2 670 2 772 2 781 2 198 1 869 2 346 1 742 2 167
Skulder och eget kapital 4 490 3 539 3 835 3 994 4 101 2 762 3 074 4 214 2 583 3 448
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 20 60 0 76
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 830 2 086 1 690 2 216 1 607 1 301 1 457 1 683 1 701 1 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 657 698 623 789 568 429 549 626 658 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 649 8 140 7 788 7 874 6 273 4 299 4 269 5 448 5 961 5 625
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 7 7 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 693 1 303 1 297 1 125 896 711 608 723 819 745
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 473 352 361 258 266 258 322 339 287
Rörelseresultat, EBITDA 577 745 548 508 503 461 21 941 865 1 223
Nettoomsättningförändring 8,26% 0,48% -1,16% 25,51% 46,98% 0,23% -15,87% -11,74% 9,91% -%
Du Pont-modellen 2,92% 8,65% 2,76% -2,78% -0,46% -1,30% -20,53% 3,11% -2,86% 5,71%
Vinstmarginal 1,55% 3,91% 1,36% -1,41% -0,30% -0,84% -14,82% 2,59% -1,29% 3,78%
Bruttovinstmarginal 90,83% 94,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,59% 88,42% 81,06% 84,67%
Rörelsekapital/omsättning -17,89% -18,69% -17,77% -22,69% -23,23% -40,16% -30,86% -25,77% -19,62% -22,91%
Soliditet 10,91% 11,10% 3,57% 2,63% 2,83% 3,98% 5,63% 11,32% 17,88% 15,69%
Kassalikviditet 41,92% 35,39% 33,67% 17,86% 41,21% 20,75% 28,25% 43,31% 33,98% 43,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...