Visa allt om Svenska Unifelt Aktiebolag
Visa allt om Svenska Unifelt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 857 4 411 4 172 4 775 4 383 4 417 4 771 3 763 4 786 5 160
Övrig omsättning - - - 2 92 171 29 - 58 -
Rörelseresultat (EBIT) 227 -2 -307 213 -257 76 32 -275 -79 -135
Resultat efter finansnetto 219 -16 -306 201 -283 61 18 -277 -86 -149
Årets resultat 219 -16 -306 201 -283 61 18 -243 -86 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 274 389 276 389 567 447 411 535 645
Omsättningstillgångar 1 246 1 298 1 100 1 385 1 199 1 274 1 544 1 384 1 697 1 551
Tillgångar 1 420 1 572 1 489 1 661 1 588 1 841 1 991 1 795 2 233 2 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 613 629 935 734 1 017 956 938 1 181 1 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 29 149 50 190 90 130 170
Kortfristiga skulder 588 959 860 697 705 774 845 767 888 725
Skulder och eget kapital 1 420 1 572 1 489 1 661 1 588 1 841 1 991 1 795 2 233 2 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 260 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 265 946 1 004 1 097 1 192 1 122 841 686 910 1 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 568 468 486 493 527 464 520 467 556 795
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 857 4 411 4 172 4 777 4 475 4 588 4 800 3 763 4 844 5 160
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 4 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 971 1 103 1 043 1 194 1 096 1 104 1 193 627 684 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 357 374 399 435 399 407 233 245 264
Rörelseresultat, EBITDA 327 114 -221 326 -79 228 166 -150 53 -2
Nettoomsättningförändring 10,11% 5,73% -12,63% 8,94% -0,77% -7,42% 26,79% -21,37% -7,25% -%
Du Pont-modellen 15,99% -0,06% -20,15% 13,25% -15,68% 4,18% 1,76% -14,65% -3,09% -5,87%
Vinstmarginal 4,67% -0,02% -7,19% 4,61% -5,68% 1,74% 0,73% -6,99% -1,44% -2,50%
Bruttovinstmarginal 65,51% 59,22% 59,73% 65,63% 60,76% 63,71% 59,84% 57,40% 58,11% 57,54%
Rörelsekapital/omsättning 13,55% 7,69% 5,75% 14,41% 11,27% 11,32% 14,65% 16,40% 16,90% 16,01%
Soliditet 58,59% 38,99% 42,24% 56,29% 46,22% 55,24% 48,02% 52,26% 53,98% 58,81%
Kassalikviditet 137,59% 80,81% 74,19% 113,06% 108,37% 94,83% 126,86% 125,16% 123,20% 146,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...