Visa allt om Villa & Industriportar i Sverige AB
Visa allt om Villa & Industriportar i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 111 10 999 12 806 12 204 11 010 26 122 199 703 1 044
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 -162 80 224 329 17 - -117 12 365
Resultat efter finansnetto 157 -169 73 188 327 14 - -121 7 358
Årets resultat 117 -71 97 192 159 10 - -121 -3 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 140 141 158 0 11 19 28 16
Omsättningstillgångar 1 230 1 451 2 282 2 557 1 633 79 69 23 340 500
Tillgångar 1 230 1 451 2 422 2 698 1 791 79 79 42 368 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 91 447 418 226 67 57 11 133 245
Obeskattade reserver 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kortfristiga skulder 1 022 1 359 1 876 2 180 1 464 12 22 31 236 271
Skulder och eget kapital 1 230 1 451 2 422 2 698 1 791 79 79 42 368 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 338 486 718 465 551 0 0 68 212 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 250 1 542 1 604 1 613 1 275 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 584 605 632 656 507 0 0 27 87 93
Utdelning till aktieägare 0 0 284 0 0 0 0 0 0 110
Omsättning 10 111 10 999 12 806 12 204 11 010 26 122 199 703 1 044
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 7 7 7 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 022 1 833 1 829 1 743 1 573 - 122 199 703 1 044
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 468 437 442 346 - 1 120 387 440
Rörelseresultat, EBITDA 174 -162 80 224 329 17 - -108 24 379
Nettoomsättningförändring -8,07% -14,11% 4,93% 10,84% 42 246,15% -78,69% -38,69% -71,69% -32,66% -%
Du Pont-modellen 14,31% -10,96% 3,39% 8,30% 18,37% 21,52% -% -278,57% 3,26% 70,74%
Vinstmarginal 1,74% -1,45% 0,64% 1,84% 2,99% 65,38% -% -58,79% 1,71% 34,96%
Bruttovinstmarginal 46,60% 45,96% 45,67% 48,03% 45,77% 100,00% -% 100,00% 100,00% 93,20%
Rörelsekapital/omsättning 2,06% 0,84% 3,17% 3,09% 1,53% 257,69% 38,52% -4,02% 14,79% 21,93%
Soliditet 16,99% 6,27% 21,68% 18,22% 16,73% 84,81% 72,15% 26,19% 36,14% 47,48%
Kassalikviditet 98,24% 80,94% 116,74% 117,29% 111,54% 658,33% 313,64% 74,19% 144,07% 184,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...