Visa allt om Hantverkshotellet i Gimo AB
Visa allt om Hantverkshotellet i Gimo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 203 23 23 23 23 23 22 23 23 22
Tillgångar 1 003 123 123 123 123 123 122 123 123 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 123 123 123 122 122 122 122 122 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 880 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Skulder och eget kapital 1 003 123 123 123 123 123 122 123 123 122
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -13 540,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 12,26% 100,00% 100,00% 100,00% 99,19% 99,19% 100,00% 99,19% 99,19% 98,36%
Kassalikviditet 23,07% -% -% -% -% -% -% 2 300,00% 2 300,00% 1 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...